Aloxi og Prednisolon, behandling af kvalme med

Aloxi, Prednisolon.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

For at forebygge kvalme og ubehag i forbindelse med din kemobehandling, skal du på fastlagte dage tage 2 slags medicin. Derfor får du udleveret:

  • 1 glas med tablet Prednisolon á 50 mg
  • 1 æske med kapsel Aloxi á 500 mikrogram

Det er ikke sikkert, at du skal bruge alle tabletterne, men hvis du kommer til at mangle nogle tabletter, vil du få udleveret nogle flere i klinik.

Det er vigtigt, at du tager tabletterne, som det er beskrevet i denne vejledning.

I forbindelse med hver kemobehandling skal du tage følgende medicin:

På behandlingsdagen

kl. 8:

1 tablet Prednisolon á 50 mg

1 kapsel Aloxi á 500 mikrogram

Dagen efter behandlingen i klinikken

kl. 8:

1 tablet Prednisolon á 50 mg

2 dage efter behandlingen i klinikken

kl. 8:

1 tablet Prednisolon á 50 mg

Hvis du på trods af ovenstående behandling alligevel får kvalme, kan du på hvilket som helst tidspunkt af døgnet supplere med:

Tablet Domperidon á 10 mg.
Du må tage 1 – 2 tabletter ad gangen op til 3 gange daglig.

Redaktør