Alkeran og Prednisolon - behandling af myelomatose

Myelomatose kan behandles med stofferne Alkeran og Prednisolon. Stofferne gives ad flere omgange og kan medføre en række bivirkninger.

Alkeran og Prednisolon anvendes til at behandle Myelomatose. Du får stofferne med 4-6 ugers interval.

Behandling

Da stofferne kan have forskellige navne, er de øvrige navne skrevet i parentes:

  • Alkeran (Melphalan): Tabletter. Indtages på tom mave ½ time før morgenmad eller inden sovetid, dag 1 – 4.
  • Prednisolon (binyrebarkhormon): Tabletter. Indtages om morgenen, dag 1 – 4.

Knoglemarven

7-14 dage efter behandlingen begynder din knoglemarvs funktion at blive påvirket. Det betyder at knoglemarvens evne til at danne røde og hvide blodlegemer, samt blodplader, bliver nedsat midlertidigt.

Hvis du oplever åndenød og hjertebanken pga. blodmangel, blødning, nedsat modstandskraft overfor infektioner (feber over 38-38,5oC), smerter eller andre pludseligt opståede gener, skal du kontakte læge/sygeplejerske på afdelingen.

Det kan være nødvendigt at give dig behandling med blod- og blodpladetransfusioner, samt antibiotika, eventuelt under en indlæggelse. Før hver behandling tager vi nye blodprøver og din dosis bliver tilpasset efter resultatet. Hvis blodcellerne er påvirket, kan det være nødvendigt at udsætte din behandling i 1-2 uger.

Kvalme og opkastning

Kemoterapien kan give kvalme. Hvis du får kvalme, er det vigtigt at du siger det til personalet, så du kan få behandling for det.

Prednisolon

Der kan være bivirkninger ved behandling med store doser med Prednisolon. De mest almindelige er rastløshed, søvnløshed, forvirring og depression. Behandlingen kan desuden give mavesår og sukkersyge. Ved en kortvarig behandling med store doser får du dog normalt ikke, de kendte bivirkninger med afkalkning af knoglerne, hudblødning og ”måneansigt” som kan forekomme ved længere tids behandling.

Andet

Der kan være andre bivirkninger end de nævnte. Det er normalt, at du kan føle dig træt og uoplagt i tiden under og efter din behandling. Du kan læse mere i den generelle patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Redaktør