Albumin i urinen, undersøgelse for

Du kan her læse om, hvad albumin er, og hvordan undersøgelsen af albumin i urinen foregår.

Hvad er albumin?

Albumin er et æggehvidestof. Koncentrationen af albumin i urinen er en markør for ernæringstilstanden. 

Er der vedvarende albumin i urinen over en vis mængde, kan det være tegn på forskellige former for sygdomme.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Ved denne undersøgelse kan man vurdere den samlede udskillelse af albumin i urinen.

Hvordan forbereder jeg mig?

Der er ingen forberedelse i forbindelse med undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Da det kan være svært at få sikker information om, hvor meget af et stof man udskiller i en enkelt vandladning, er det ofte nødvendigt at måle udskillelsen af et stof over et eller flere døgn. 

Du skal opsamle urin i et eller to døgn. Når du opsamler urinen, kan det være mest praktisk, hvis det foregår fra en morgen kl. 8 til næste morgen kl. 8, i alt 24 timer.

Det er vigtigt, at ingen urin går til spilde. 

Du skal opsamle urinen i plastdunke. Dunkene mærkes med navn og personnummer.

Selve opsamlingen

  • Du skal starte opsamlingen på tom blære, derfor skal du lade vandet i toilettet før du starter. Dette tidspunkt er starttidspunktet.
  • Herefter skal du samle al urin i de næste 24 timer. Samme klokkeslæt, som du startede opsamlingen, skal du afslutte den. Det vil sige, at du skal lade vandet på dette klokkeslæt, og at denne urin skal med i dunken for døgn 1.

Hvis du skal samle urin i to døgn

  • Næste gang du skal lade vandet, skal du samle urinen i dunken for døgn 2. Derefter fortsætter du, som du gjorde døgnet før. Du afslutter opsamlingen på samme klokkeslæt som dagen før.

Du skal aflevere dunkene i det afsnit, som du er tilknyttet:

  • Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1. Borgmester Ib Juuls Vej 25A, 4. etage
  • Medicinske Sygdomme, klinik 1. Borgmester Ib Juuls Vej 25A, 3. etage

Svar på undersøgelsen

Du vil få svar ved næste lægesamtale eller efter aftale.

Redaktør