Aktiv overvågning (Active surveillance)

Information om kontrolforløb ved tilbud om aktiv overvågning i forbindelse med prostatakræft.

Aktiv overvågning tilbydes til mænd, der har fået konstateret en lille og relativ fredelig prostatakræft. Prostatakræften vil i disse tilfælde ofte være langsomt voksende, og for mange mænd vil den aldrig udvikle sig, så den får betydning for deres helbred. Derfor er det i første omgang unødvendigt at påbegynde en egentlig behandling, som kan give bivirkninger.

Ved aktiv overvågning vil kræften blive kontrolleret ved regelmæssige undersøgelser. Formålet med undersøgelserne er at holde øje med sygdomme og opdage eventuelle ændringer, som tyder på, at kræften vokser. Hvis sådanne ændringer opdages, kan behandling blive påbegyndt med henblik på at helbrede sygdommen.

Hvordan kontrolleres du fremadrettet?

Når du indgår i et aktivt overvågningsprogram, betyder det, at du skal kontrolleres hvert ½ år.

Første kontrol er 6 måneder efter diagnosen, hvor du skal have taget en blodprøve (PSA-tal), og eventuelt have en uddybende samtale om aktivt overvågningsforløb. Samtalen vil være telefonisk. 

1 år efter diagnosen skal du have taget blodprøver, foretaget ny MR-skanning af prostata og have taget nye vævsprøver fra prostata uanset resultatet af MR-skanningen.

Dette foretages for at have så solidt fundament for overvågningen som muligt og dermed nedsætte risikoen for at undervurdere sygdommen. Efterfølgende vil du komme til samtale hos en læge, hvor du vil få resultatet af undersøgelserne. Er der ikke udvikling i din prostatakræft, vil du kunne fortsætte med aktiv overvågning.

Kontrollerne vil herefter være hver 9. måned. Kontrollerne vil skiftevis være en blodprøve efterfulgt af et brevsvar eller en blodprøve efterfulgt af en fremmødetid med henblik på fingerundersøgelse af prostata. Ud fra din specifikke sygdomskarakter/sygdomsbyrde, kan der blive behov for kontrol med MR-skanning af prostata cirka hvert 2. år og nye vævsprøver fra prostata cirka hvert 4-5 år. I tilfælde af en væsentlig ændring i blodprøven og/eller fingerundersøgelsen kan der blive behov for at foretage en ny kontrol blodprøve før planlagte tid eller en ny MR-skanning og eventuelt nye vævsprøver fra prostata. 

Ved ændring af din kræftsygdom kan behandling komme på tale. Behandlingen vil ofte være operation med fjernelse af prostata eller strålebehandling.

Du kan til enhver tid beslutte, at du vil i behandling, hvis du synes, det er vanskeligt at leve med prostatakræft, og hvis du spekulerer for meget på sygdommen.

Oversigt over kontrolforløb

 

Hvornår skal der ske noget?Hvilke undersøgelser skal du have lavet forud for dine aftaler?Hvilke aftaler har du?
6 måneder efter diagnosen

Blodprøver 

Du skal have taget blodprøver inden din telefonkonsultation

Telefonkonsultation 

Du skal have svar på blodprøver og eventuelt en uddybende samtale omkring aktiv overvågning

11½ måned efter diagnosen

Blodprøver + MR

Du skal have taget blodprøver + foretaget MR-skanning af prostata forud for ultralyd

OBS! Blodprøver skal tages forud for MR-skanning

Fremmøde på hospitalet

Du skal have en MR-skanning af prostata samt en ultralyds-undersøgelse med vævsprøver

12 måneder efter diagnosen 

Fremmøde på hospitalet

Du får resultaterne på vævsprøverne

21 måneder efter diagnosen

Blodprøver

Du vil modtage information, hvornår du cirka skal have taget blodprøver forud for den skriftlige tilbagemelding

Brev

Du vil modtage et brev med svar på blodprøveresultatet og den videre plan

30 måneder efter diagnosen

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver forud for fremmøde på hospitalet

Fremmøde på hospitalet

Du skal have svar på blodprøver samt have foretaget en finger-undersøgelse af prostata

Kontrol fremadrettet cirka hver 9. måned

Blodprøver

Du skal til alle kontroller have taget blodprøver

Vil veksle mellem brev og fremmøde på hospitalet

Ud fra din specifikke sygdomskarakter/byrde kan MR af prostata cirka hvert 2. år og nye vævsprøver cirka hver 4-5 år blive aktuelt

 

 

 

Redaktør