Afføringsprøve - Helicobacter pylori

Prodeduren i forbindelse med undersøgelse af Helicobacter pylori i mavesækken.

Afføringsprøven bruges til at påvise Helicobacter pylori bakterie i mavesækken. Helicobacter pylori er en bakterie, der kan findes i mavesækken. Infektion med bakterien er normalt harmløs og kræver ingen behandling, men kan give anledning til, at man udvikler mavesår.

Forberedelse til undersøgelsen

Du kan drikke og spise, som du plejer. Prøven kan tages tidligst 4 uger efter endt behandling med antibiotika. Prøven kan tages tidligst 2 uger efter endt behandling med syrehæmmende medicin.

Er du ikke blevet behandlet med antibiotika eller syrehæmmende medicin, kan prøven tages med det samme.

Der udleveres:

  • En pose med to stk. plastikrør - et rør til prøvemateriale og et til transport
  • En følgeseddel
  • Et easysamplersæt eller en papkapsel til at samle afføring op i
  • Et sæt handsker
  • En foret og frankeret konvolut

Undersøgelsen

Easysamplersættet placeres på toilettet (se vejledning), eller papkapselen benyttes til opsamling af afføringen. Du skal undgå, at afføringen blandes med urin.

I plastikrøret er der en lille skovl. Den skal bruges til at opsamle afføringen i glasset.Der skal bruges 5-10 ml, og herefter skal duskru låget (med skovlen) godt på. Du skal undgå, at afføringen kommer uden på glasset.

Der er en stregkode på plastikrøret, der passer til følgesedlen. Plasticrøret placeres i transportrøret – skru låget godt på.

Du skal lægge prøven i plastikposen og opbevarer den køligt, hvis den ikke sendes straks.

Følgeseddel og plastikposen med prøven lægges i den forede konvolut og sendes.

HUSK AT INDSENDE PRØVEN SOM AFTALT

Resultatet af undersøgelsen

Det varer cirka 1 uge, før vi har svar på undersøgelsen.

Du vil blive kontaktet af en sygeplejerske eller modtage et brev, hvor du bliver informeret om resultatet.

Er prøven negativ afsluttes du fra afdelingen. Hvis svaret er positivt, skal du behandles med medicin og indsende en ny afføringsprøve 4 uger efter endt behandling.

Redaktør