Ægdonation fra en kendt donor, behandling af enlig kvinde

Her beskrives forløbet, når en enlig kvinde behandles med æg fra en kendt ægdonor.

Forudsætninger for at du kan modtage behandling med æg fra en kendt ægdonor på en offentlig fertilitetsklinik

 • Du og ægdonor kender hinandens identitet, og ægdonor donerer æg direkte til dig.
 • Du må ikke have et barn i forvejen.
 • Dit BMI skal være under 35.

Behandling afsluttes, når du er fyldt 41 år. Dette gælder dog ikke anvendelse af frosne befrugtede æg fra en tidligere ægdonation. Frosne befrugtede æg kan anvendes, indtil du fylder 46 år.

Hvis du tidligere har været i behandling med egne æg, udelukker det ikke muligheden for behandling med ægdonation. Du tilbydes dog maksimalt 3 ægoplægninger efter frisk behandling og maksimalt 5 stimulationsbehandlinger
(egne æg og donerede æg).

Hvornår tilbydes ægdonation?

 • Hvis du ikke danner æg.
 • Hvis du udvikler æg, som efter befrugtning med sædceller enten ikke modtager befrugtningen, eller er uegnede til oplægning i livmoderen.
 • Hvis tilstande hos dig gør, at stimulation og ægudtagning ikke skønnes medicinsk forsvarligt.
 • Hvis du har en alvorlig arvelig sygdom.

Graviditet og fødsel efter ægdonation

Graviditet og fødsel efter ægdonation indebærer en let øget risiko for svangerskabsforgiftning, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og blødning efter fødslen.
Vi forebygger svangerskabsforgiftning med
tablet Acetylsalicylsyre 150 mg fra 12. graviditetsuge.

Ingen øget risiko for misdannelser

Der er ikke øget risiko for misdannelser hos børn født efter ægdonation eller brug af optøede æg. Børnene har det lige sågodt som andre børn.

Henvisning til behandlingen

Du skal henvises til behandlingen af en læge. Vi skal modtage henvisningen, inden du er fyldt 40 år. Ægdonor behøver ikke en henvisning.

Ægdonor

Ægdonor skal helst være under 36 år.

Indledende samtale

Vi holder samtale med dig som modtager, ligesom vi holder samtale med kvinden, der skal donere æg til dig.

 • Vi gennemgår behandlingsforløbet
 • Vi sikrer, at I begge er indforstået med, at du som modtager har alle juridiske rettigheder og forpligtelser over for barnet

Forundersøgelser af dig

 • Blodprøver for at kontrollere dit stofskifte og antistof mod røde hunde.
 • Blodprøver for at udelukke HIV og hepatitis.
 • Normal celleprøve fra livmoderhalsen.
 • Negativ chlamydiapodning.

Risikovurdering af ægdonor

Vi laver en risikovurdering ud fra donors sundhedstilstand. Ægdonor får også taget blodprøver til analyse for smittemarkører samt hormoner, så vi kan planlægge stimulationsbehandlingen. Efter ca. 2 uger har vi svar på ægdonors blodprøver. Vi kontakter ægdonor, og informerer om risikovurderingen. Ægdonor skal give samtykke til, at du må se vurderingen.

Gennemgang af risikovurderingen:

Når alle prøvesvar er klar, indkaldes du til en gennemgang af resultaterne. Når du har givet skriftligt samtykke til at anvende donors æg, kan selve behandlingen gå i gang.

Ægdonationsbehandlingen

 • Vi kontakter dig, når ægdonor starter stimulation, så du kan komme ind med navnene på de to sæddonorer, du har valgt.
 • Vi befrugter alle æg på ægudtagningsdagen og dyrker de befrugtede æg i 5-6 dage.
 • Alle befrugtede æg, som har en god kvalitet, bliver frosset.
 • Du får besked i e-boks om, hvor mange æg der er frosset ned.

Nedfrysning og optøning af befrugtede æg

Det er kun æg, som er af den bedste kvalitet, der tåler frysning. Omkring 95 % af de æg der nedfryses, tåler dette og kan anvendes efter optøning.

Chancen for graviditet er ca. 40 %, hver gang vi lægger optøede æg op.

Opbevaring af befrugtede æg

Fertilitetsloven tillader opbevaring af befrugtede æg indtil kvinden fylder 46 år. Herefter destrueres æggene.

Hvis du har fået et barn og stadig har flere frosne befrugtede æg, kan du anvende disse indtil du fylder 46 år.

Du skal underskrive en erklæring både før nedfrysning og før optøning af æggene.

Selve behandlingen med frosne befrugtede æg

 • Kontakt os, når du får menstruation. Du får en tid til ultralydsscanning på 2. eller 3. blødningsdag og instruktion i, hvordan du skal tage medicinen til forbehandling af slimhinden.
 • Behandlingen består af tabletter med det naturlige kønshormon Østradiol, som skal tages fra 2. eller 3. cyklusdag.
 • Næste tid er på din 10. - 12. cyklusdag, hvor vi vurderer livmoderslimhinden ved en ultralydsscanning.
 • Når vi vurderer, at slimhinden er klar, suppleres med progesteron og ægoplægningen planlægges. Progesteron er et naturligt hormon, som styrker slimhinden i livmoderen, og tages som stikpiller.

Vi oplægger kun ét optøet æg per cyklus. Det kan desværre forekomme, at der ikke er nogle optøede befrugtede æg, der er egnede til at lægge op.

Forberedelse på ægoplægningsdagen

Progesteron kan tages som Lutinus, Cyklogest eller Crinone.
Hvis du tager Lutinus eller Cyklogest, må du gerne tage den om morgenen på ægoplægningsdagen. Hvis du tager Crinone, skal du tage den med, og tage den efter ægoplægningen.

Du skal møde til ægoplægning med fuld blære. Drik normalt, men undgå at have
vandladning fra ca. 2 timer før ægoplægningen.

Ægoplægning

Mens du bliver skannet på maven, indføres et yderkateter gennem livmoderhalsen. Herefter trækkes ægget op i et nyt og smallere kateter, som føres gennem yderkateteret og ind i livmoderen.

Efter ægoplægning

Efter ægoplægningen aftaler vi tid til graviditetstest.
Du skal fortsætte med medicinen indtil graviditetstesten, og er du gravid, skal du fortsætte indtil 10. graviditetsuge.

Du kan tage hjem eller på arbejde umiddelbart efter ægoplægningen.

Undgå karbad og svømning det første døgn og lev ellers så normalt som muligt.

Visse studier tyder dog på, at du skal undgå hård fysisk aktivitet.

Det er ikke nødvendigt at bruge kondom ved samleje.

Graviditetstest 11 dage efter ægoplægningen

Du kan få taget prøven på alle hospitaler og blodprøveambulatorier i Region H og Region Sjælland. Du kan finde information om åbningstider og evt. tidsbestilling på www.regionh.dk/blodproever 

Hvis du får taget prøven inden kl. 9, har vi svar samme dag. Vi ringer til dig, når vi har svaret.

Hvis graviditetstesten er positiv, får du tid til graviditetsscanning tre uger senere, hvor du vil være i 8. uge.

Du skal fortsætte med østradiol og progesteron indtil 10. graviditetsuge. Herefter vil moderkagen overtage den videre hormonproduktion.

Fra 12. til 37. graviditetsuge skal du hver aften tage tablet
Acetylsalicylsyre 150 mg, for at forebygge svangerskabsforgiftning.

Hvis graviditetstesten er negativ stopper du med både østradiol og progesteron, hvorefter der kommer en menstruationsblødning.

Hvis du har flere befrugtede æg i fryseren, kan de anvendes, når du får din menstruation.

Tilbagemeldingspligt

Føder du et barn som følge af fertilitetsbehandlingen, får du besked, hvis donor senere bliver blokeret som donor efter Sundhedsstyrelsens regler.

På samme måde gælder det, at hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller senere, som du får at vide kan være arveligt eller hvis det kan dreje sig om evt. smitteoverførsel, er det vigtigt, at du melder tilbage til klinikken, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Selvom donor er testet fri for smitsomme sygdomme fx HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul.

Redaktør