Ægdonation fra donor med anonym eller åben profil, behandling af enlig kvinde

Her beskrives forløbet, når en enlig kvinde behandles med ægdonation.

Når du skal behandles med donation af både æg og sæd, skal enten æg eller sæd doneres i ikke-anonym form.

Forudsætninger for at du kan modtage behandling med æg fra en ægdonor på en offentlig fertilitetsklinik

 • Du må ikke have et barn i forvejen.
 • Dit BMI skal være under 35.

Behandling afsluttes, når du er fyldt 41 år. Dette gælder dog ikke anvendelse af frosne befrugtede æg fra en tidligere ægdonation. Du kan anvende frosne befrugtede æg indtil du fylder 46 år.

Har du tidligere været i behandling med egne æg, udelukker det ikke muligheden for behandling med ægdonation. Du tilbydes dog maksimalt 3 ægoplægninger efter frisk behandling og maksimalt 5 stimulationsbehandlinger
(egne æg og donerede æg).

Hvornår tilbydes ægdonation?

 • Hvis du ikke danner æg.
 • Hvis du udvikler æg, som efter befrugtning med sædceller enten ikke modtager befrugtningen, eller er uegnede til oplægning i livmoderen.
 • Hvis tilstande hos dig gør, at stimulation og ægudtagning ikke skønnes medicinsk forsvarligt.
 • Hvis du har en alvorlig arvelig sygdom.

Graviditet og fødsel efter ægdonation

Graviditet og fødsel efter ægdonation, indebærer en let øget risiko for svangerskabsforgiftning (dette forebygges med tablet Acetylsalicylsyre 150 mg fra 12. graviditetsuge), for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og blødning efter fødslen.

Ingen øget risiko for misdannelser

Der er ikke øget risiko for misdannelser hos børn født efter ægdonation eller brug af optøede æg. Børnene har det lige så godt som andre børn.

Du skal tage stilling til, hvilken form for ægdonation du ønsker

Der er følgende 2 måder:

 1. Anonym ægdonation

 • Her vil du blive informeret om donors:
 • Højde og vægt
 • Hårfarve og øjenfarve
 • Alder
 • Hudfarve/etnicitet
 • Evt. blodtype

Hverken du eller barnet vil senere kunne få oplysning om hvem donor var.

 1. Åben donation

Her vil du få flere informationer, fx uddannelse og erhverv eller fritidsinteresser.
Her har barnet og/eller du selv mulighed for, efter at barnet er fyldt 18 år, at indhente oplysninger om donors identitet og eventuelt kontakte donor.

Henvisning til behandlingen

Du skal henvises til behandlingen af en læge. Vi skal modtage henvisningen, inden du er fyldt 40 år.

Forundersøgelser af dig:

 • Blodprøver for at kontrollere dit stofskifte og antistof mod røde hunde.
 • Blodprøver for at udelukke HIV og hepatitis.
 • Normal celleprøve fra livmoderhalsen.
 • Negativ Chlamydiapodning.

Behandlingsplan

 • Vi kontakter dig, når ægdonor starter stimulation.
 • Vi befrugter alle æggene med donorsæd, samme dag som de tages ud, og dyrker de befrugtede æg i 5-6 dage.
 • Alle befrugtede æg, som har en god kvalitet, bliver frosset.

Du får besked i e-boks om, hvor mange æg der er frosset ned.

Nedfrysning og optøning

Det er kun æg, af den bedste kvalitet, der tåler frysning. Ca 95 % af de æg der fryses, kan anvendes efter optøning.

Chancen for graviditet er ca. 40 %, hver gang vi lægger et optøet befrugtet æg op.

Opbevaring af befrugtede æg

Fertilitetsloven tillader opbevaring af befrugtede æg indtil modtagerkvinden fylder 46 år. Herefter bliver æggene destrueret.

Hvis du har fået et barn, og stadig har flere frosne befrugtede æg, kan du således få lagt de optøede æg op indtil du fulder 46 år.

Du skal underskrive en erklæring både før nedfrysning og før optøning af æggene.

Selve behandlingen med frosne befrugtede æg

 • Kontakt os, når du får menstruation. Du får tid til ultralydsscanning på din 2. eller 3. blødningsdag og instruktion i, hvordan du skal tage medicinen til forbehandling af slimhinden.
 • Behandlingen består af tabletter med det naturlige kønshormon Østradiol, som skal tages fra 2. eller 3. cyklusdag.
 • Næste tid er på din 10. - 12. cyklusdag, hvor vi vurderer livmoderslimhinden ved en ultralydsscanning.
 • Når vi vurderer, at slimhinden er klar, suppleres med progesteron og ægoplægningen planlægges. Progesteron er et naturligt hormon som styrker slimhinden i livmoderen, og tages som stikpiller. 


Vi oplægger kun ét optøet æg per cyklus. Det kan desværre forekomme, at der ikke er nogle optøede befrugtede æg, der er egnede til at lægge op.

Forberedelse på ægoplægningsdagen

Progesteron kan tages som Lutinus, Cyklogest eller Crinone.
Hvis du tager Lutinus eller Cyklogest, må du gerne tage den om morgenen på ægoplægningsdagen. Hvis du tager Crinone, skal du tage den med, og tage den efter ægoplægningen.

Du skal møde til ægoplægning med fuld blære. Drik normalt, men undgå at have vandladning ca. 2 timer før ægoplægningen.

Ægoplægning

Mens du bliver skannet på maven, indføres et yderkateter i livmoderhalskanalen. Herefter trækkes ægget op i et nyt og smallere kateter, som så føres gennem yderkateteret og ind i livmoderen.

Efter ægoplægning

Efter ægoplægningen aftaler vi tid til graviditetstest.

Du skal fortsætte med medicin frem til graviditetstesten, og hvis du er gravid skal du fortsætte endnu længere.

Du kan tage hjem eller på arbejde umiddelbart efter ægoplægningen.

Undgå karbad og svømning det første døgn og lev ellers så normalt som muligt.

Visse studier tyder dog på, at du skal undgå hård fysisk aktivitet.

Det er ikke nødvendigt at bruge kondom ved samleje.

Graviditetstest 11 dage efter ægoplægningen

Du kan få taget prøven på alle hospitaler og blodprøveambulatorier i Region H og Region Sjælland. Du kan finde information om åbningstider og evt. tidsbestilling på www.regionh.dk/blodproever.

Hvis du får taget prøven inden kl. 9, har vi svar samme dag. Vi ringer til dig, når vi har svaret.

Hvis graviditetstesten er positiv, får du tid til graviditetsscanning tre uger senere, hvor du vil være i 8. uge.

Du skal fortsætte med østradiol og progesteron indtil 10. graviditetsuge. Herefter vil moderkagen overtage den videre hormonproduktion.

Fra 12. til 37. graviditetsuge skal du hver aften tage tablet Acetylsalicylsyre 150 mg, for at forebygge svangerskabsforgiftning.

Hvis graviditetstesten er negativ stopper du med både østradiol og progesteron, hvorefter der kommer en menstruationsblødning.

Hvis du har flere befrugtede æg i fryseren, kan de anvendes, når du får din menstruation.

Tilbagemeldingspligt

Føder du et barn som følge af fertilitetsbehandlingen, vil du få besked, hvis donor senere bliver blokeret som donor efter Sundhedsstyrelsens regler.

På samme måde gælder det, at hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller senere, som du får at vide kan være arveligt eller hvis det kan dreje sig om evt. smitteoverførsel, er det vigtigt, at du melder tilbage til klinikken, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Selvom donor er testet fri for smitsomme sygdomme fx HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul.

Redaktør