Ægdonation, behandling af par fra en kendt donor

Her beskrives forløbet, når et par behandles med æg fra en kendt ægdonor.

Ægdonation med kendt ægdonor

Ægdonor og modtagerparret kender hinandens identitet, og ægdonor donerer æg direkte til modtagerparret.

Forudsætninger for at I kan modtage behandling med æg fra ægdonor på en offentlig fertilitetsklinik

Om modtagerparret: 

 • I skal være uden fælles barn.
 • Kvindens skal have et BMI under 35.

Behandling afsluttes, når kvinden er fyldt 41 år. Dette gælder dog ikke anvendelse af frosne befrugtede æg fra en tidligere ægdonation. Frosne befrugtede æg kan anvendes indtil modtagerkvinden fylder 46 år.

Hvis I tidligere har været i behandling med egne æg, udelukker det ikke muligheden for behandling med ægdonation. I tilbydes dog maksimalt 3 ægoplægninger efter frisk behandling og maksimalt 5 stimulationsbehandlinger (egne æg og donerede æg).

Hvornår tilbydes ægdonation?

 • Hvis kvinden ikke danner æg.
 • Hvis kvinden udvikler æg, som efter befrugtning med sædceller enten ikke modtager befrugtningen, eller er uegnede til oplægning i livmoderen.
 • Hvis tilstande hos kvinden gør, at stimulation og ægudtagning ikke skønnes medicinsk forsvarligt.
 • Hvis kvinden har en alvorlig arvelig sygdom. 

Graviditet og fødsel efter ægdonation

Graviditet og fødsel efter ægdonation indebærer en let øget risiko for svangerskabsforgiftning (dette forebygges med tablet  Acetylsalicylsyre
150 mg fra 12. graviditetsuge), for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og blødning efter fødslen.

Ingen øget risiko for misdannelser

Der er ikke øget risiko for misdannelser hos børn født efter ægdonation eller brug af optøede æg. Børnene har det lige sågodt som andre børn.

Henvisning til behandlingen

I skal begge henvises til behandlingen af en læge. Vi skal modtage henvisningen, inden kvinden er fyldt 40 år. Ægdonor behøver ikke en henvisning.

Ægdonor

Ægdonor skal helst være under 36 år og må ikke være i familie med manden såfremt det er mandens sæd der skal befrugte æggene. 

Indledende samtale

Vi holder samtale med jer som modtagerpar, ligesom vi holder samtale med kvinden der skal donere æg til jer.

 • Vi gennemgår behandlingsforløbet
 • Vi sikrer, at alle parter er indforstået med, at I som modtagerpar har alle juridiske rettigheder og forpligtelser over for barnet

Forundersøgelser af modtagerkvinden

 • Blodprøver for at kontrollere dit stofskifte og antistof mod røde hunde.
 • Blodprøver for at udelukke HIV og hepatitis.
 • Normal celleprøve fra livmoderhalsen (smear).
 • Negativ chlamydiapodning.

Forundersøgelser af manden såfremt det er mandens sædceller der skal befrugte æggene

 • Blodprøver for at udelukke HIV og hepatitis.
 • Sædprøve.

Risikovurdering af ægdonor

Vi laver en risikovurdering ud fra donors sundhedstilstand. Ægdonor får også taget blodprøver til analyse for smittemarkører samt hormoner, så vi kan planlægge stimulationsbehandlingen. Efter ca. 2 uger har vi svar på ægdonors blodprøver. Vi kontakter ægdonor, og informerer om risikovurderingen. Ægdonor skal give samtykke til, at I må se vurderingen. 

Gennemgang af risikovurderingen

Når alle prøvesvar er klar, indkaldes I  til en gennemgang af resultaterne. Når I har givet skriftligt samtykke til at anvende donors æg, kan selve behandlingen gå i gang.

Ægdonationsbehandlingen

 • Vi kontakter jer, når ægdonor starter stimulation.
 • Såfremt æggene skal befrugtes med mandens sæd, kontakter vi jer igen, når vi kender datoen for ægudtagning. 
 • Den dag æggene tages ud på donor, skal manden aflevere en sædprøve kl. 8.00, 
 • Vi befrugter alle æg samme dag og dyrker de befrugtede æg i 5-6 dage. 
 • Alle befrugtede æg, som har en god kvalitet, bliver frosset.
 • I får besked i e-boks om, hvor mange æg der er frosset ned.

Nedfrysning og optøning af befrugtede æg

Det er kun æg, som er af den bedste kvalitet, der tåler frysning. Omkring 95 % af de æg der nedfryses, tåler dette og kan anvendes efter optøning.

Chancen for graviditet er ca. 40 %, hver gang vi lægger optøede æg op.

Opbevaring af befrugtede æg 

Fertilitetsloven tillader opbevaring af befrugtede æg indtil kvinden fylder 46 år. Herefter destrueres æggene. Hvis I har fået et barn og stadig har flere frosne befrugtede æg, kan I således anvende disse indtil kvinden fylder 46 år. 

I skal underskrive en erklæring både før nedfrysning og før optøning af æggene.

 Selve behandlingen med frosne befrugtede æg

 • Kontakt os, når du får menstruation. Du får en tid til ultralydsscanning på 2. eller 3. blødningsdag og instruktion i, hvordan du skal tage medicinen til forbehandling af slimhinden. 
 • Behandlingen består af tabletter med det naturlige kønshormon Østradiol, som skal tages fra 2. eller 3. cyklusdag. Da østradiolbehandling kan give kvalme, anbefaler vi, at du tager en tablet om morgenen og to om aftenen.
 • Næste tid er på din 10. - 12. cyklusdag, hvor vi vurderer livmoderslimhinden ved en ultralydsscanning. Det er vigtigt, at I begge møder i klinikken enten ved 1. eller 2. besøg, da I skal give skriftligt samtykke til, at vi må tø æggene.
 • Når vi vurderer, at slimhinden er klar, suppleres med progesteron og ægoplægningen planlægges. Progesteron er et naturligt hormon som styrker slimhinden i livmoderen, og tages som stikpiller.

Vi oplægger kun ét optøet æg per cyklus. Det kan desværre forekomme, at der ikke er æg, der er egnede til at lægge op.

Forberedelse på ægoplægningsdagen

Progesteron kan tages som Lutinus, Cyklogest eller Crinone.
Hvis du tager Lutinus eller Cyklogest, må du gerne tage den om morgenen på ægoplægningsdagen. Hvis du tager Crinone, skal du tage den med, og tage den efter ægoplægningen.

Du skal møde til ægoplægning med fuld blære. Drik normalt, men undgå at have vandladning fra ca. 2 timer før ægoplægningen.

Ægoplægning  

Mens du bliver skannet på maven, indføres et yderkateter gennem livmoderhalsen. Herefter trækkes ægget op i et nyt og smallere kateter, som føres gennem yderkateteret og ind i livmoderen.

Efter ægoplægning

 • Efter ægoplægningen aftaler vi tid til graviditetstest. 
 • Du skal fortsætte med medicinen indtil graviditetstesten, og er du gravid, skal du fortsætte endnu længere.
 • Du kan tage hjem eller på arbejde umiddelbart efter ægoplægningen. 
 • Undgå karbad og svømning det første døgn og lev ellers så normalt som muligt. 
 • Visse studier tyder dog på, at du skal undgå hård fysisk aktivitet. 
 • Det er ikke nødvendigt at bruge kondom ved samleje. 

Graviditetstest 11 dage efter ægoplægningen

Du kan få taget prøven på alle hospitaler og blodprøveambulatorier i Region H og Region Sjælland. Du kan finde information om åbningstider og evt. tidsbestilling på www.regionh.dk/blodproever

Hvis du får taget prøven inden kl. 9, har vi svar samme dag. Vi ringer til dig, når vi har svaret.

Hvis graviditetstesten er positiv, får du tid til graviditetsscanning tre uger senere, hvor du vil være i 8. uge. 

Du skal fortsætte med østradiol og progesteron indtil 10. graviditetsuge. Herefter vil moderkagen overtage den videre hormonproduktion.
Fra 12. til 37.  graviditetsuge skal du hver aften tage tablet  Acetylsalicylsyre 150 mg, for at forebygge svangerskabsforgiftning.

Hvis graviditetstesten er negativ, stopper du med både østradiol og progesteron, hvorefter der kommer en menstruationsblødning.

Hvis du har flere befrugtede æg i fryseren, kan de anvendes, når du får din menstruation.

Tilbagemeldingspligt

Føder du et barn som følge af fertilitetsbehandlingen, får I besked, hvis donor senere bliver blokeret som donor efter Sundhedsstyrelsens regler.

På samme måde gælder det, at hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller senere, som I får at vide kan være arveligt eller hvis det kan dreje sig om evt. smitteoverførsel, er det  vigtigt, at I melder tilbage til klinikken, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Selvom donor er testet fri for smitsomme sygdomme fx HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul. 

Redaktør