Actinomycin-D, behandling med

Til patienter med Mola og Choriocarcinom.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Mola og Choriocarcinom behandles primært med stoffet Methotrexat. Hvis der ikke er tilstrækkelig effekt af denne behandling, behandles der med Actinomycin-D, som også er en form for kemoterapi.

Forberedelse til behandling

Inden behandlingen starter, får du foretaget en ultralydsscanning af underlivet, et røntgenbillede af lungerne og blodprøver. I nogle tilfælde bliver der også foretaget scanninger af lungerne.

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Behandlingen

Kemoterapien modtager du i en blodåre via et drop i armen. Behandlingerne foregår i klinikken dagligt i 5 dage hver 3. uge. Selve behandlingerne varer ca. 1 time, hvorefter du kan gå hjem. 

Normalt gives der behandling, indtil niveauet af hormonet Humant choriongonadotropin (HCG) er normalt, og så gives der en serie mere.

Mulige bivirkninger 

Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. Du vil derfor kunne opleve bivirkninger, men det må understreges, at de fleste patienter finder behandlingen relativt let at komme igennem.

Knoglemarv  Der kan ses forbigående påvirkning af knoglemarven, som kan resultere i et fald i antallet af de hvide blodlegemer og blodplader, og blodmangel. Et fald i antallet af de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og infektion. For få blodplader kan give næseblod, blødning fra tandkød eller blødning i huden. 

Knoglemarven retter sig af sig selv, og som regel er blodprøverne normale ved næste kemoterapi. 

Vigtigt! 

  • Ved feber over 38,5 grader eller ved blødninger er det vigtigt at kontakte afdelingen. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen, hjertebanken og åndenød. Det kan blive nødvendigt med blodtransfusion. 

Kvalme/opkast  I forbindelse med behandlingen og de efterfølgende dage kan du have utilpashed med kvalme og opkastninger, men der findes i dag meget effektiv behandling mod det. Tal med personalet om det.

Slimhinder  Slimhinderne i øjne, næse, mund, svælg og tarm kan blive irriterede, og du kan få gener som mavesmerter, diarre og ømhed i munden. Hvis symptomerne opstår, kan de behandles med medicin.

Hår  Der kan ses udtynding af håret, men det er sjældent nødvendigt med paryk. Skulle det være nødvendigt, får du tilbudt tilskud til en paryk. Håret kommer igen efter behandlingen.

Blødninger  Der kan forekomme kraftig blødning fra skeden i dagene efter behandling. Det skyldes, at de syge celler bliver slået meget hurtigt ihjel, og så står der af og til et skelet af blodkar tilbage, der kan begynde at bløde. 

Det er vigtigt, at du kontakter afdelingen, hvis der forekommer blødning af større omfang end menstruationsstyrke. 

Hvis du har spredning af sygdommen til andre organer, kan der også forekomme blødning derfra, og så skal du også kontakte os.

Som en anden effekt af behandlingen kan der forekomme stigning i niveauet af hormonet Humant Choriongonadotropin (HCG) i dagene efter. Det skyldes, at de syge celler dør, og deres indhold af HCG svømmer ud i blodet. 

Under kemoterapien vil nogle kvinder opleve, at menstruationerne stopper. Risikoen for dette er større, jo ældre man er. Hos langt de fleste kommer menstruationerne i gang igen, og man kan blive gravid, når behandlingen er overstået. 

Det er vigtigt at beskytte sig mod graviditet under behandlingen. Du må heller ikke blive gravid indtil 1 år efter behandlingen, da vi skal følge din sygdom med måling af HCG-niveauet, som også stiger ved graviditet.

Forholdsregler under behandlingen

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Du kan omgås familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Hos nogle patienter fraråder vi dog seksuelt samkvem, hvis der er udtalt tendens til blødning. 

De fleste har brug for at være sygemeldt under behandlingen og et par måneder efter. 

Opfølgning

Før hver behandlingsserie taler du med en læge og får taget blodprøver. Opfølgningen på behandlingens effekt på din sygdom foregår ved måling af hormonet Humant Choriongonadotropin (HCG) i blodet. Kun sjældent er det nødvendigt med scanninger. 

Efter afslutning af behandlingen skal der tages blodprøver hver 14. dag i 2 måneder, derefter hver 2. måned i et år. Du behøver normalt ikke komme herind og tale med en læge, men kan få taget blodprøverne på lokalt sygehus eller hos din egen læge. Det er vigtigt, at resultatet af blodprøverne sendes herind, så vi kan følge dig. 

Redaktør