Abort efter 12. graviditetsuge når fosteret er sygt

Patientinformation om medicinsk abort efter 12. graviditetsuge når fosteret er sygt.

Denne patientinformation skal supplere den mundtlige information, der er givet i forbindelse med beslutningen om abort efter 12. uge.

Hvordan foregår en medicinsk abort?

Efter uge 12 er det ikke længere muligt at få foretaget abort blot ved en udskabning. I stedet for gives medicinsk behandling. Først medicin, som får moderkagen til at holde op med at fungere og efter 36-48 timer gives medicin, der får livmoderen til at tømme sig.

Efter aborten vil det ofte være nødvendig at foretage en udskrabning i fuld bedøvelse for at fjerne resterne af moderkagevævet.

I forbindelse med abort efter uge 12 vil vi bede dig/jer overveje, om I vil se fosteret, om I selv vil sørge for nedgravning af fosteret , og om I har andre ønsker vi skal tage hensyn til.

I samråd med lægen skal du/I beslutte, om I ønsker nærmere undersøgelse af fosteret i form af obduktion, kromosomundersøgelse eller blodprøver.

Hvordan sættes aborten i gang med medicin?

Du møder til indlæggelse på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, hvor du vil få lagt to tabletter op i skeden. Tabletterne vil få livmoderen til at trække sig sammen. Du vil få lagt disse tabletter op hver tredje time, max fem gange i døgnet.

Efter hver tabletoplægning skal du blive i sengen i en halv time. Det er forskelligt, hvornår tabletterne virker, men har du ikke aborteret efter den femte tabletoplægning, holdes pause indtil næste morgen. Herefter gentages proceduren.

Tabletterne kan give dig kvalme, opkast og diarré. Ligeledes kan du få menstruationslignende smerter. Du vil få tilbudt smertestillende medicin. Sig endelig til plejepersonalet, hvis du har brug for yderligere.

Hvilke tegn viser, du er ved at abortere?

Når du får smerter, blødning og vandafgang er det tegn på at aborten er fremskreden. Plejepersonalet vil løbende vurdere, hvornår du skal starte med at faste, hvis det bliver nødvendigt at foretage en udskrabning.

Du vil få lagt et drop i hånden og få væske derigennem. Ved toiletbesøg skal du benytte bækken. Når du har aborteret vil moderkagen komme, nogle gange først efter et par timer eller ved udskrabning.

Hvordan forløber en udskrabning?

Hvis du skal have foretaget en udskrabning, skal du før bedøvelsen tale med en anæstesilæge.

Udskrabningen tager ca. 10 minutter. Herefter kommer du enten direkte tilbage på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler eller på opvågning. Her bliver du observeret i ca. en time til virkningen af bedøvelse er aftaget, hvorefter du kommer tilbage på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler.

Hvornår kan du udskrives?

Hvis du har fået foretaget udskrabning, vil du have behov for at hvile i et par timer. Når du har spist og drukket, haft vandladning og blødningen er mindre end menstruation, kan du blive udskrevet.

Under indlæggelsen vil du få enestue, hvilket giver dig mulighed for at have en pårørende hos dig i hele forløbet.

I nogle tilfælde vil du få medicin til at modvirke mælkeproduktion. Du kan ved behov få en sygemelding på en uge.

Hvis din blodtype er Rhesus negativ, vil du få en indsprøjtning, der forebygger, at du danner antistoffer ved en eventuel senere graviditet.

Hvis du har fået en udskravning, vil du blive indkaldt til en samtale i klinikken ca. 8-10 uger efter udskrivelsen, hvor du kan få svar på eventuelle prøver, tale med en læge om forløbet og eventuel fremtidig graviditet.

Hvilke komplikationer kan der opstå?

Der kan komme kraftig blødning og smerter på grund af fastsiddende moderkagevæv. Det betyder, du skal have lavet en udskrabning. Du kan få feber, smerter og/eller blødning som tegn på underlivsbetændelse.

I det tilfælde skal du kontakte en læge med henblik på antibiotikabehandling. I sjældne tilfælde kan der i forbindelse med udskrabning komme hul i liv-modervæggen, hvilket som regel er uden betydning, men medfører at du skal være indlagt i et døgn til observation.

Hvis du får enten kraftige blødninger, tiltagende smerter og/eller feber indenfor den første uge, skal du henvende dig hos egen læge eller hos Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, telefon 38 68 14 92.

Hvordan skal du forholde dig efter udskrivelsen?

Efter udskrabningen kan du have lette murrende smerter. Smerterne kan behandles med håndkøbsmedicin.

Du kan forvente at bløde i ca. en uge, dog kan nogle have pletblødning frem til næste menstruation. Så længe du bløder, bør du bruge bind i stedet for tamponer af hensyn til risikoen for underlivsbetændelse.

Du kan forvente af få næste menstruation inden for de næste seks uger.

Kontrol

Vi anbefaler, at du går til kontrol hos egen læge efter ca. en uge.

Hvornår kan du forsøge at blive gravid igen?

Rent fysisk er der ikke noget i vejen for at du kan forsøge blive gravid allerede efter den første menstruation, men det er selvfølgelig vigtig, at du også psykisk er klar til at kunne glæde dig til en ny graviditet.

Vil du være ked af det længe efter en abort?

Det er en normal reaktion at være ked af det og have følelsen af at have mistet. Det er meget forskelligt, hvor længe det varer, og om man har brug for hjælp til at komme igennem sorgen. Du har mulighed for at blive henvist til psykolog via din egen læge. Du har ret til at få dækket halvdelen af udgifterne til 10 konsultationer.

For nogle kan det være en hjælp at tale med andre, der har været i en lignende situation. Kontakt evt. Landsforeningen Spædbarnsdød, hjemmeside www.spaedbarnsdoed.dk, telefon 39 61 24 51 eller foreningen Forældre og Fødsel, hjemmeside www.fogf.dk, telefon 70 23 14 00.

Redaktør