Abirateron, behandling med

Til patienter med prostatakræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Undersøgelser har vist, at behandling med Abirateron ved prostatakræft kan have effekt, når sygdommen udvikler sig, selvom niveauet af mandligt kønshormon (testosteron) i blodet er lavt.

Hvad er Abirateron?

Abirateron hindrer kroppen i at fremstille testosteron, hvilket kan nedsætte væksten af prostatakræft.

Når Abirateron gives før kemoterapi i sygdomsforløbet, skal det være udelukket, at sygdommen har spredt sig til lever eller lunger. Du får derfor foretaget en CT-scanning af din bryst- og bughule, inden der tages endelig beslutning om behandlingen. Du får også lavet en knogleundersøgelse, inden du starter med at få Abirateron. Det er for at kunne følge sygdommen fremover.

Behandlingen

Abirateron er en tabletbehandling, der tages en gang dagligt over en periode på 4 uger.

  • Du skal have 1 g Abirateron hver dag. Da hver tablet indeholder 500 mg Abirateron, skal du tage 2 tabletter på samme tidspunkt hver dag.
  • Vær opmærksom på, at du ikke må spise i 2 timer før og 1 time efter, at du har indtaget tabletterne. Vi anbefaler derfor, at du tager Abirateron, lige inden du går i seng. De 2 tabletter skal tages hele med et glas vand.
  • Hvis du glemmer at tage tabletterne, skal du ikke tage dem senere. Tag den næste dosis, som du plejer dagen efter.
  • Hver dag i behandlingsforløbet skal du også tage tabletter med binyrebarkhormon (Prednisolon): 10 mg hver morgen.

Før du begynder en ny behandlingsserie, skal du have kontrolleret blodprøver og ses af en læge. I den første behandlingsserie skal du også have kontrolleret væsketal og levertal på dag 14. Blodprøven kan tages hos din egen læge eller på dit lokale sygehus.

Behandlingen fortsætter, så længe vi vurderer, at du har gavn af den.

Mulige bivirkninger

De almindeligste bivirkninger er nævnt nedenfor.

Prednisolon

Prednisolon er et binyrebarkhormon, der bruges som støttende behandling i forbindelse med, at vi behandler med Abirateron. Prednisolon kan øge appetitten og give mere energi. Stoffet kan have positiv effekt på smerter og kvalme. De hyppigste bivirkninger er væskeophobning i kroppen, søvnbesvær, sure opstød og halsbrand. Hvis du har sukkersyge, kan den blive vanskeligere at regulere med større udsving i blodsukkeret. Ved meget langvarig behandling kan man få tynd og skrøbelig hud, med tendens til hudblødninger, og man kan få tendens til afkalkning af knoglerne.

Abirateron

Ødemer  Du kan få hævelse af fødderne og benene eller en let vægtstigning, som tegn på væskeophobning. Prednisolon kan beskytte mod svær væskeophobning. Det er derfor vigtigt, at du tager Prednisolon, som det er beskrevet ovenfor på side 1.

Forhøjet blodtryk  Abirateron kan påvirke blodtrykket, så du kan få brug for medicin mod forhøjet blodtryk. Det skal reguleres af din egen læge.

Lavt kalium i blodet  Abirateron kan påvirke kaliumniveauet i blodet. Dette kontrolleres med blodprøver under behandlingen og kan behandles med ekstra kalium som tabletbehandling. Kalium er vigtig for hjertets pumpefunktion.

Påvirkning af leveren  Abirateron kan påvirke leverens enzymer, så leveren ikke fungerer, som den skal. Ved at kontrollere dine levertal hyppigt kan vi ændre på behandlingen, hvis du får tegn på leverpåvirkning.

Urinvejsinfektion  Hvis du får tegn på urinvejsinfektion med svie og/eller hyppig vandladning, skal din urin undersøges for bakterier. 

Påvirkning af hjertets pumpefunktion eller rytme  Abirateron kan påvirke hjertets pumpefunktion og rytme. Du får undersøgt hjerterytmen, inden du begynder på behandlingen med Abirateron. Hvis du udvikler tegn på påvirket pumpefunktion eller rytme, bliver behandlingen med Abirateron stoppet.

Kontrol

Du får taget blodprøver før hver behandling, så vi kan kontrollere din leverfunktion, din nyrefunktion og dit PSA-tal (Prostata Specifikt Antigen). Du får også kontrolleret levertal og kaliumtal hver 14. dag i de første 3 behandlingsserier. Disse kontroller foretager vi for at undersøge, om du tåler behandlingen, og hvordan Abirateron påvirker PSA.

Efter de første 3 behandlingsserier får du foretaget en ny knogleundersøgelse og en CT-scanning af bryst- og bughule. Hvis Abirateron ser ud til at have effekt på sygdommen, fortsættes behandlingen. Der vil ikke blive planlagt flere scanninger eller knogleundersøgelser, men hvis dit PSA-tallet stiger væsentligt, eller dine symptomer ændrer sig, vil der blive foretaget nye undersøgelser. Herefter besluttes det, om behandlingen skal ophøre.

Behandlingen kan stoppes umiddelbart, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det.

Under behandlingen med Abirateron skal du fortsætte dit forløb på Afdeling for Urinvejssygdomme, hvor du får hormonindsprøjtninger og knoglebeskyttende behandling.

Redaktør