Åben indlæggelse

Information om hvad en åben indlæggelse er, og hvilke komplikationer der kan kræve åben indlæggelse.

Åben indlæggelse betyder, at du kan ringe direkte til den vagthavende sygeplejerske på Urinvejssygdommes sengeafsnit, hvis du har problemer i forbindelse med din urinvejssygdom, som hjemmesygeplejersken eller egen læge ikke kan løse.

Hvad kan sygeplejersken gøre?

 • Formidle kontakt til en af de læger som kender dig.
 • Arrangere hurtig kontrol.
 • Arrangere indlæggelse akut.

Hvornår kan du have brug for åben indlæggelse?

Du kan have behov for direkte indlæggelse i Afdeling for Urinvejssygdomme, når det drejer sig om forværring af en lidelse i urinvejene som medfører symptomer som fx,

 • Væsentlige smerter.
 • Forstyrrelser i gangfunktion som følge af tryk på nerverødder.
 • Tilbagevendende blødning fra urinvejene evt med kateterproblemer (tilstopning), som ikke kan håndteres af hjemmeplejen eller egen læge.
 • Andre kateterproblemer, som ikke kan håndteres af hjemmeplejen eller egen læge.
 • Svær infektion udgået fra urinvejene.

Har du sygdomme i organer uden for urinvejene, som behandles i andre afdelinger, er det den pågældende afdelings ansvar at varetage behandlingen ved akut forværring af disse symptomer.

Hvordan foregår åben indlæggelse?

Du indlægges direkte i Urinvejssygdomme, sengeafsnit 1 eller 2 uden først at skulle i skadestue eller modtagelse. Transportformen aftales med sygeplejersken.

 • Du skal medbringe din sædvanlige medicin.
 • Du skal medbringe eventuel sygeplejerapport / kommunikationspapirer fra hjemmeplejen.
 • Dine pårørende er velkomne til at tage med.
Redaktør