Åben indlæggelse - sengeafsnit 2, 4 og 5

Information om åben indlæggelse.

I denne patientinformation finder du praktiske oplysninger om din åbne indlæggelse i Mave-, Tarm- og Leversygdomme, sengeafsnit 2, 4 og 5. Har du yderligere spørgsmål, svarer personalet gerne på disse.

Åben indlæggelse – hvad er det?

En åben indlæggelse giver dig mulighed for at blive indlagt på sengeafsnittet uden kontakt til skadestue, vagtlæge, egen læge m.m. Indlæggelsestidspunktet skal aftales med den ansvarshavende sygeplejerske i Mave-, Tarm- og Leversygdomme, sengeafsnit. En åben indlæggelse tilbydes til dig, fordi du har en længevarende kontakt til Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme og kan have behov for at blive indlagt med kort varsel. 

Behov for indlæggelse – Hvad gør jeg?

Du eller dine pårørende ringer til Herlev Hospital, Mave-, Tarm- og Leversygdomme.

Til sygeplejersken oplyses navn, cpr.nr., sygdomsdiagnose, aktuelt problem og til hvilket team du/din pårørende er tilknyttet.

Herefter aftaler I de nærmere omstændigheder omkring din inlæggelse på sengeafsnittet enten med den ansvarshavende sygeplejerske eller en sygeplejerske i det team, hvor du/din pårørende er tilknyttet.

Sengeafsnittet kan bestille en liggende kørsel, men vi gør opmærksom på, at der kan være ventetid på en sådan. Vi håber, at du med denne patientinformation, har fået afklaret dine spørgsmål omkring din åbne indlæggelse.

Redaktør