5-Fluorouracil og Oxaliplatin, forebyggende behandling med

Til patienter opereret for tarmkræft eller endetarmskræft

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen med kemoterapi.

Du er for nylig blevet opereret for tarmkræft eller endetarmskræft, og ved operationen har du fået fjernet alt synligt kræftvæv. En lang række undersøgelser har vist, at forebyggende kemoterapi efter operationen nedsætter risikoen for tilbagefald af sygdommen.

Vi anbefaler derfor, at du får behandling med kemoterapi. Nogle patienter får tilbud om behandling i 3 måneder, og andre får tilbud om behandling i 6 måneder. Du har fået information om varigheden på din behandling ved dit 1. besøg. 

Du har fået tilbud om kemoterapi, der hedder FOLFOX, og som består af stofferne 5-Fluorouracil (5-FU) og Oxaliplatin.

Vi giver kemoterapi for at ramme kræftceller. I din situation giver vi behandlingen for at ramme eventuelle tilbageværende kræftceller i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på kemoterapi. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende. Der kan også forekomme sene bivirkninger. På trods af behandlingen er der fortsat risiko for tilbagefald af sygdommen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med kemoterapi. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

Kontrol inden behandling

Samtale  I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Blodprøver  Kemoterapien kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodlegemer midlertidigt. Du skal derfor have taget blodprøver forud for hvert besøg. Prøverne skal tages, før du skal tale med en læge/sygeplejerske. Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium senest en time før behandling eller lægekonsultation. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken.

Behandlingen

Selve behandlingen varer 3 dage og gives i serier, der varer 14 dage. 

Du får behandlingen i en Port-a-Cath. (PAC), som er et kammer, der er lagt ind under huden ved det ene kraveben. Vi udleverer en skriftlig information til dig om dette indgreb.

Din Port-a-Cath bliver anlagt før første eller anden behandling og bliver herefter brugt ved hver behandling.

1 serie

Dag 1

Din behandling begynder i klinikken, hvor du får Oxaliplatin og en del af den øvrigebehandling. Det tager ca. 3 timer. Herefter monterer vi en pumpe med 5-FU, der skal løbe vedvarende i ca. 2 døgn. Behandlingen bliver reguleret af en varmecensor, der sidder tæt på huden, og derfor må du ikke gå i bad, mens du har pumpen på. Pumpen bæres i en lille taske eller i lommen. Når pumpen er monteret, kan du tage hjem.

Dag 2

kemoterapien i pumpen løber vedvarende.

Dag 3

Pumpen fjernes, når medicinen er løbet ind. Den første gang kan vi afmontere pumpen i klinikken. Herefter oplærer vi dig eller dine pårørende i at fjerne  pumpen selv. Der er også den mulighed, at hjemmesygeplejersken fjerner pumpen.

Efter ca. 2 uger møder du i klinikken med  henblik på næste serie.

Bivirkninger generelt

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Dennepåvirkning betyder, at der kan opstå bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle denævnte bivirkninger hos dig, og vi kan ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte på forhånd. 

Træthed Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, dufår behandling. Det er dog meget vigtigt, at du holder dig i gang trods trætheden.

Kvalme og opkastning I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken.

Nedsat appetit Din sygdom og behandlingen kan medføre, at din appetit bliver nedsat. Du kan få råd og vejledning i klinikken, hvor vi også kan henvise dig til en diætist.

Blodmangel, infektion og blødning Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning.
Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end 38 grader og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Diarré Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden udleveret tabletter, der kan stoppe diarré. 

Hud og slimhinder Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede.

Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan vi behandle med medicin. 

Mundbetændelse Betændelse i munden kan behandles med mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

Samliv og seksualitet Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. 

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd Kemoterapi kan nedsætte sædkvaliteten. Hvis du ønsker det, kan du deponere sæd. Dette skal aftales og koordineres med lægen eller sygeplejersken, før du begynder på behandlingen. 

I nogle tilfælde genvindes evnen til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Til kvinder Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen er tegn på, at du er gået i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

Specielt ved 5-FU

Hudgener Huden, især på dine hænder og fødder, kan blive tør, rød, revne og skalle af. Det kan du forebygge ved at bruge en uparfumeret fed creme.

Hjertepåvirkning I sjældne tilfælde kan kemoterapien give kramper i blodkarrene i hjertet og andre påvirkninger af hjertet.

Dette kan opleves som brystsmerter, og åndenød. Oplever du nytilkomne symptomer fra hjerte/lunger skal du allerførst lukke klemmen til din kemopumpe(=stoppe infusionen), og herefter skal du ringe til afdelingen. Ved stærke bælteformede smerter eller trykken for brystet skal du ringe 1-1-2.

Specielt ved Oxaliplatin

Under eller i de første timer efter behandlingen med Oxaliplatin kan der forekomme ubehagelige fornemmelser som krampe i kæberne, ”mærkelig” følelse i tungen, vejrtrækningsbesvær og synkebesvær. Symptomerne er ufarlige, lindres ved varme og vil langsomt aftage.

Kuldepåvirkning Kulde kan forværre disse gener, og du får derfor yderligere information om, hvordan du skal forholde dig ved kuldepåvirkning.

Føleforstyrrelser Føleforstyrrelser i hænder eller fødder kan føles som prikken, stikken, smerter, snurren eller som at gå på vat. Føleforstyrrelserne forsvinder oftest efter afsluttet behandlingsforløb med Oxaliplatin, men de kan være varige. 

Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger bliver din behandling udsat eller afbrudt.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

 

Vigtigt!

Du skal ringe 1-1-2, ved

  • stærke bælteformede smerter eller trykken for brystet.

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får

  • nytilkomne symptomer fra hjerte eller lunger
  • diarré, som ikke stoppes af tabletter mod diarré indenfor 24 timer
  • feber over 38,5 grader.
Redaktør