10 gode råd

Nedenstående råd er tænkt som en hjælp under indlæggelsen på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

1. Spørg hellere for meget end for lidt

Det er vigtigt, at I forstår, hvorfor jeres barn er indlagt, hvad barnet skal undersøges for, hvad lægerne indtil nu har fundet ud af, og hvilken behandling og pleje barnet skal have.
Spørg, indtil I har fået svar på alle jeres spørgsmål. Skriv evt. svarene ned.

2. Skriv ned undervejs

Før om muligt dagbog over det, I oplever, mens barnet er sygt. Dagbogen kan være en hjælp til at huske - både jeres oplevelser, og de spørgsmål, som I måtte have. Dagbogen kan også være en hjælp til at bearbejde oplevelsen efterfølgende.

3. Flere ører hører bedre

Vær gerne to voksne til samtaler med jeres kontaktpersoner eller andet sundhedspersonale.
Det er altid en fordel, at flere har hørt - og kan huske - hvad vi har talt om.

4. Lav aftaler

Bed gerne om samtaler med os, og lav aftaler med os om vores samarbejde:

  • om hvordan I gerne vil informeres og forberedes til barnets undersøgelser og behandling
  • på hvilken måde og i hvilket omfang I gerne vil deltage i barnets pleje og omsorg (fx om I selv vil give barnet mad, medicin m.v).

5. Godkend barnets id

Tjek jeres barns navn og personnummer sammen med os, hver gang barnet skal undersøges, behandles eller have mælk og medicin.
Barnet skal bære identifikationsarmbånd under hele indlæggelsen.

6. Spørg ind til undersøgelser

Hvis barnet skal have taget blodprøver eller foretaget undersøgelser, er det en god idé at tale med os om årsagen til undersøgelsen, og om det der skal ske før, under og efter undersøgelsen, så planen er klar for jer.
Efter undersøgelsen er det vigtigt at få resultatet at vide.

7. Sig til, hvis det er ubehageligt eller gør ondt på barnet

Vi observerer jeres barns symptomer og tegn på ubehag, stress og smerter, da det er vigtigt, at det bliver afhjulpet så hurtigt som muligt.
Fortæl os gerne om, hvad I oplever som ubehageligt, stressende eller smerte-fuldt for barnet, og hvad I evt. ved hjælper.

8. Fortæl os om ønsker til barnets kost

Det er vigtigt, at du fortæller os, om du ønsker at amme dit barn, om barnet er disponeret for allergi, og om det må få mælk fra andre kvinder.
Hvis barnet får udmalket modermælk, er det vigtigt, at du får hjælp til at håndtere, mærke og opbevare mælken korrekt.

9. Kend barnets medicin

I bør vide, hvad barnets medicin hedder, hvordan den virker, samt hvordan og hvor længe barnet skal tage den, og om der er bivirkninger. Få en liste over al den medicin, som barnet får. 
Hvis du ammer, er det vigtigt at vide, om der er særlige typer medicin, som du skal være forsigtig med.

10. Når I skal hjem

Inden I skal hjem, er det en god ide lige at spørge personalet, om jeres barn har fået foretaget de nødvendige rutine-undersøgelser eller har fået en tid til dem. Alle nyfødte børn skal have foretaget PKU-test og hørescreening. 
Enkelte nyfødte børn skal også have foretaget ultralyds-undersøgelse af hofter og undersøges af en øjenlæge.
Det er også godt for jer at vide, hvad I skal være opmærksomme på hjemme, hvilken behandling der skal fortsætte, og hvad I kan gøre, hvis I bliver i tvivl eller har brug for hjælp.

Redaktør