Tyktarmen under indlæggelse, kikkertundersøgelse af

Beskrivelse af forberedelse til og gennemførelsen af en kikkertundersøgelse af tyktarmen under indlæggelse.

En koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Der er specielle restriktioner i forhold til den kost, som du må indtage i dagene op til undersøgelsen, derfor er det vigtigt, at du læser denne vejledning grundigt, inden du går i gang med forberedelserne til undersøgelsen.

Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af din tyktarm – koloskopi, mens du er indlagt. Undersøgelsen foregår i Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, på afsnittet Kikkertundersøgelse på Herlev Hospital.

Undersøgelsen udføres ved hjælp af en fleksibel kikkert med et kamera i den ene ende (koloskop). Kikkerten føres ind gennem endetarmen.

Inden undersøgelsen er det vigtigt, at din tarm er helt tømt for afføring. Forberedelserne starter derfor op til 7 dage før, vi udfører undersøgelserne. Der er specielle restriktioner i forhold til den kost, som du må indtage i dagene op til undersøgelsen. To dage før undersøgelsen starter selve udrensningen.

Det er vigtigt, at du er udrenset, fastende og tørstende til undersøgelsen. Personalet i den afdeling, hvor du er indlagt vil hjælpe og vejlede dig med forberedelserne til undersøgelsen.

Formål med undersøgelsen

Under koloskopien undersøger lægen tyktarmens slimhinder og de overfladiske blodkar i tarmen. Der er samtidig mulighed for at opdage polypper, udposninger og svulster.

Hvis det er relevant, kan polypperne fjernes og der kan tages vævsprøver af slimhinden. Koloskopiundersøgelsen kan også anvendes til kontrol og behandling af forskellige lidelser i tarmen.

Medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, kan det være, at du skal holde pause med medicinen. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal holde pause med blodfortyndende medicin skal du kontakte os, for at høre, om du skal holde pause med den.

Er du diabetiker, kan det være nødvendigt at ændre din vanlige diabetesmedicin, mens du udrenser. Tal med din praktiserende læge eller dit diabetescenter (fx Steno diabetescenter), hvis du er i tvivl om din diabetesmedicin under udrensningen.

Hvis du tager jerntabletter, skal du holde pause med dem 7 dage før undersøgelsen.

Bruger du spray til lungelidelser, skal du medbringe den til undersøgelsen.

Lægen i den afdeling, hvor du er indlagt, tager stilling til ovenstående, og plejepersonalet hjælper dig med at tage den korrekte medicin. Efter undersøgelsen vejleder læge og plejepersonale dig i, hvordan du genoptager indtagelsen af din vanlige medicin.

Før undersøgelsen

Du skal udrense din tarm inden undersøgelsen.

Udrensningsmidlet får du udleveret i afdelingen, hvor du er indlagt. Udrensningen består af pulver, der opløses i vand.

Nogle vil også skulle indtage tabletter. Personalet vejleder dig så du udrenser korrekt.

Hvis du har træg mave (obstipation), kan det være, at du skal indtage flydende kost en dag mere eller have mere udrensningsmiddel i flere dage (dobbeltudrensning). Er du i tvivl om, hvorvidt du skal dobbeltudrense, skal du kontakte os.

7 dage før undersøgelsen

Skal du holde pause med jerntabletter, da de farver tarmen sort, og det kan gøre det vanskeligt at se eventuelle forandringer i tarmen.

3 dage før undersøgelsen

For at tarmens slimhinde kan ses tydeligt under undersøgelsen, er det vigtigt, at du fra denne dag følger nedenstående vejledning i, hvad du må spise og drikke.

Du må IKKE spise/drikke:

 • Fiberrig mad som f.eks. brød med kerner.
 • Frugt og grøntsager med kerner i, fx kiwi, tomater, æbler, vindruer og banan
 • Mælkeprodukter eller mælkebaserede proteindrikke.

Du må GERNE spise let kost, som for eksempel:

 • Lyst brød/toast, honning, gele
 • Omelet, kogte æg, spejlæg
 • Kogt kalkun og kylling - uden skind
 • Fisk uden skind og skaldyr
 • Kogte eller bagte kartofler - uden skræl
 • Hvide ris eller hvid pasta
 • Gennemkogte grøntsager, som ikke er trævlede (fx asparges) eller har skind (fx tomat)
 • Klar suppe/bouillon uden fyld.

Hvis du er hjerte- og/eller nyresyg og er under væskerestriktion skal du drikke minimum 500 ml. i døgnet. Er du i tvivl om, hvor meget du skal drikke, skal du kontakte os.

Patienter, der ikke er under væskerestriktion skal drikke to til tre liter væske i døgnet.

To dage før undersøgelsen

Kostrestriktioner og væskeanbefalinger er som dagen før.

Hvis du har fået ordineret tabletter, skal du tage de to første kl.18.00 denne dag.

Dagen før undersøgelsen

Hvis du har fået ordineret tabletter, skal du tage de to sidste kl. 8.00 denne dag.

Du må spise let kost til kl. 12, ligesom de to foregående dage.

Klokken 12.00: skal du begynde at faste. Det betyder, at du ikke må spise fast føde (= let kost) og, at du herefter kun må indtage klare væsker uden mælkeprodukter.

Klar væske er for eksempel: Klar suppe uden urter og boller, bouillon, juice uden frugtkød, sodavand, tyndt saftevand, vand, kaffe/the uden mælk.

Klokken 18.00: Skal du tage den første dosis af udrensningsmidlet og drikke klar væske. Det er vigtigt, at du ikke kommer i væskeunderskud under udrensningen. Personalet hjælper dig.

Udrensningsmidlet/medicinen begynder at virke 1-3 timer efter, du har taget den. Du skal forvente hyppige toiletbesøg i de efterfølgende timer. Sørg for at være i nærheden af et toilet.

Du må herefter gerne fortsætte med at drikke den samme type klare væsker, som nævnt ovenfor.

På undersøgelsesdagen

Du må ikke længere drikke klar suppe eller bouillon.

Klokken 06.00: Skal du tage det andet brev af udrensningsmidlet og drikke klar væske. Det er vigtigt, at du ikke kommer i væskeunderskud under udrensningen.

Du må fortsat drikke klare væsker indtil 2 timer før, undersøgelsen starter.

Efter udrensningen skal din afføring være gullig/klar. Hvis den er brun eller grumset, skal du drikke mere væske.

Klokken 08.00 (eller 2 timer før undersøgelsen): skal du både faste og tørste. Det betyder, at du skal stoppe med at drikke klare væsker, tygge tyggegummi og ryge. Hvis du tager medicin, er det inden dette tidspunkt, du skal tage den.

Personalet hjælper og vejleder dig med ovenstående.

Undersøgelsen

Under undersøgelsen ligger du på venstre side, evt. senere på ryggen. Du bliver tilbudt afslappende eller smertestillende medicin.

Du kan tale med lægen om det inden undersøgelsen. I særlige tilfælde kan undersøgelsen gennemføres i fuld bedøvelse. Det vil være aftalt på forhånd.

Endetarmsåbningen smøres med lokalbedøvende creme, inden kikkerten føres ind.

For at kunne se tarmens slimhinde, er det nødvendigt at puste lidt luft ind i tarmen. Det kan give forbigående mavekneb/smerter, kvalme eller oppustethed.

Undersøgelsen varer 30 til 60 minutter.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen kan det være nødvendigt, at du bliver til observation på Kikkertundersøgelse, indtil vi vurderer, at du kan køres tilbage til den afdeling, hvor du er indlagt.

Efter observation må du spise og drikke, som du plejer.

Svar på undersøgelsen

Inden du udskrives fra afdelingen, bliver du orienteret om resultatet af undersøgelsen og om det videre forløb.

Ubehag og komplikationer

I det første døgn efter undersøgelsen kan du opleve at have luft i maven og mavekneb. Hvis der er taget vævsprøver, kan det medføre lidt blodspor i afføringen i det følgende døgn.

I meget sjældne tilfælde kan undersøgelsen kompliceres med hul på tarmen (0,5 %). 

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Blodige eller sorte afføringer
 • Svære mavesmerter
 • Kulderystelser
 • Feber over 38 grader
 • Almen utilpashed eller kvalme.

Kontakt i akutte situationer inden for 24 timer efter undersøgelsen

Hvis du får mistanke om alvorlige bivirkninger eller komplikationer, skal du kontakte personalet i afdelingen. Er du blevet udskrevet, skal du kontakte den afdeling, hvor du har været indlagt. Er der gået mere end 24 timer, skal du kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813.

Redaktør