Min Sundhedsplatform - følg med i din behandling

Min Sundhedsplatform er for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler. Du kan for eksempel skrive til din afdeling, læse dele af din journal og se prøvesvar.
Du har mulighed for at bruge Min Sundhedsplatform, hvis du er eller har været patient på et hospital i Region Hovedstaden.

Gå direkte til Min Sundhedsplatform

Log ind på minsundhedsplatform.dk med NemID
Min Sundhedsplatform kan ses både på pc, tablet og smartphone.

Dialog med personalet

Med Min Sundhedsplatform kan du lettere komme i kontakt med sundhedspersonalet, også hjemmefra, hvis du har spørgsmål eller behov for mere information.

Læs din journal og se prøvesvar

Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, og prøvesvar, når de er klar. Der kan være op til to døgns forsinkelse. Det giver dig overblik over din behandling og gør det nemt for dig at følge med. Det betyder også, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til videre undersøgelser eller behandling, vil du blive kontaktet.

Har du spørgsmål til prøvesvar eller journalnotater, er du altid velkommen til at kontakte din læge eller hospitalsafdeling.

Modtag påmindelser – eller fravælg dem

Som udgangspunkt modtager du påmindelser via e-mail, når der fx er nye prøvesvar. Hvis du ikke ønsker at modtage påmindelser, kan du fravælge det.

Book en tid

Du kan selv booke tid til visse undersøgelser og behandlinger, og du kan aflyse, hvis du bliver forhindret. Du får besked om, hvorvidt det er muligt at booke en ny aftale, eller om det er uhensigtsmæssigt at aflyse.

Se dine aftaler

Du kan se nogle af dine aftaler i Min Sundhedsplatform, men aftaler om fx indlæggelse og operation fremgår ikke. Det er derfor vigtigt, at du fortsat tjekker borger.dk eller eboks.dk. Her kan også være information, som du bør være opmærksom på, inden du møder op til undersøgelse eller behandling.

Tjek adressen

Hvis adressen ikke fremgår af din aftale i Min Sundhedsplatform, vil du otte dage før din aftale få besked om mødested under ’Meddelelser’. Hvis du i forbindelse med din aftale har modtaget en indkaldelse på borger.dk eller e-boks.dk, kan du også se mødestedet her.

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til dine oplysninger på Min Sundhedsplatform. Det kræver, at I begge udfylder en fuldmagtserklæring.

Du kan også få adgang til dit barns profil, hvis barnet er under 15 år, og du har forældremyndigheden eller er værge. Det kræver, at du udfylder en aftaleerklæring.

Du finder begge erklæringer på Min Sundhedsplatform

Du kan også få udleveret den relevante erklæring ved dit næste besøg på hospitalet.

Hvem kan logge på Min Sundhedsplatform?

Alle borgere, der indenfor de seneste 10 år har været patient på et af regionens hospitaler, kan logge på Min Sundhedsplatform.
Der vil være registreret helbredsoplysninger om dig, hvis du har eller har haft et forløb på et af disse hospitaler:
  • Herlev Hospital og Gentofte Hospital – hvis du er eller har været i behandling efter 21. maj 2016
  • Rigshospitalet – hvis du er eller har været i behandling efter 5. november 2016
  • Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Nordsjællands Hospital og Bornholms Hospital – hvis du er eller har været i behandling efter 18. marts 2017
  • Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden Psykiatri og Steno Diabetes Center Copenhagen – hvis du er eller har været i behandling efter 20. maj 2017
Patienter, der har fået prøvesvar fra laboratorier på regionens hospitaler, kan dog også se svaret i Min Sundhedsplatform.

Sundhedsplatformen på alle hospitaler

Min Sundhedsplatform er den borgerrettede del af Sundhedsplatformen – et nyt fælles it-system for alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sundhedsplatformen erstatter 30 forældede og usammenhængende it-systemer og skal øge kvaliteten, sikkerheden og sammenhængen i behandlingen. Der er tale om en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere.

I maj 2016 kom Herlev Hospital og Gentofte Hospital på Sundhedsplatformen som de første, og nu er alle hospitaler i Region Hovedstaden på. Hospitalerne i Region Sjællands følger trop i november 2017.
Redaktør