Hospitalspræst

Alle hospitaler har ansat præster, der står til rådighed for samtaler med patienter og pårørende. Det kan fortrinsvis ske indenfor almindelig arbejdstid, men i akutte tilfælde kan præsten også tilkaldes eller efter aftale træffes på andre tidspunkter af døgnet.

Sven Rune Havsteen er hospitalspræst på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han fortæller om sin hverdag som hospitalspræst, og om, hvordan du kan bruge præsten under din indlæggelse.

Præster på Herlev Hospital

Hospitalspræsterne Ida Fonsbøl (pt. orlov) og Matilde Nordahl Svendsen er ansat af folkekirken og betjener patienter og pårørende med tilknytning til Herlev Hospital. Præsterne står blandt andet til rådighed med samtaler og har tavshedspligt. 

Præsterne er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning du har. De har ingen dagsorden, men tager gerne udgangspunkt i en fortolkning af livet set ud fra et kristent perspektiv. 

Hospitalspræsterne holder desuden gudstjenester, udfører kirkelige handlinger og underviser på Herlev Hospital. Personalet på afdelingerne kan hjælpe med at kontakte en hospitalspræst.

Kontakt hospitalets præster

Matilde Nordahl Svendsen

Borgmester Ib Juuls Vej 1
Opgang1, 1. etage 
(indgang fra forhallen ved siden af elevatorerne).

Telefon: 38 68 17 79 
Fridag: fredag

Skriv mail til hospitalspræst Matilde Nordahl Svendsen

Marie-Louise Impgaard Sørensen

(Vikar indtil den 13. august 2021)

Borgmester Ib Juuls Vej 1
Opgang1, 1. etage 
(indgang fra forhallen ved siden af elevatorerne).

Telefon: 38 68 93 96
Fridag. Mandag

Skriv mail til hospitalspræst Marie-Louise Impgaard Sørensen

Ida Fonsbøl

(På orlov)

Præsten er i kirkerummet mandag, onsdag og fredag

Du kan også komme og få en uforpligtende snak med os i kirkerummet mandag og onsdag kl. 13.00 -14.00 og fredag kl. 11.00 - 12.00.
Dog ikke fredag den 1. januar 2021.

Du finder kirkerummet i Center for Fordybelse og Tro, Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, 1. etage.

Gudstjenester

Der er gudstjeneste i kirkerummet hver anden tirsdag kl. 14.00 (I lige uger) . Gudstjenester i kirkerummet transmitteres over internt tv. 

Tilbud om en samtalepartner

Der kan være mange forskellige grunde til at ville tale med en præst. Den ene er lige så god som den anden, og den behøver ikke at være ensbetydende med en alvorstung religiøs samtale.

Hospitalspræsten er et tilbud om en samtalepartner, når troen, tvivlen, håbet, angsten, forestillingerne eller fantasierne presser sig på. Præsterne er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning, du har.

Præsten kommer, når du ønsker det

På nogle afdelinger kommer præsterne jævnligt besøg. Men du er også altid velkommen til selv at tage kontakt til præsterne. Spørg der, hvor du undersøges eller behandles om, hvordan du får kontakt.

Eller få en af dine pårørende eller et personalemedlem til at tage kontakt på dine vegne. Naturligvis har du også mulighed for, at pårørende eller personale er med til samtalen med præsten.

Ønsker du en anden præst - din sognepræst hjemmefra eller en præst fra et andet kirke eller trossamfund - kan det også lade sig gøre. Her vil hospitalspræsterne eller afdelingen hjælpe dig med at få det arrangeret.

Præsten har tavshedspligt

Alle samtaler med præster på hospitalet er omfattet af tavshedspligt, og ingen præst har adgang til hverken din journaler eller plejepersonalets interne notater.

​Imam på Herlev Hospital

Herlev Hospital har gennem Etnisk Ressourceteam tilknyttet en imam, som står til rådighed ved religiøse, eksistentielle eller åndelige behov hos patienter og pårørende med muslimsk baggrund. Hvis du eksempelvis har brug for en samtale om livet, døden - eller har spørgsmål som, hvorfor bliver jeg eller mine kære ramt af sygdom?

Imamen hjælper ved spørgsmål om begravelse eller muslimske ritualer og kan også komme ud på afdelingen for at læse op af koranen ved patientens side eller bede for patienten.

Personalet på afdelingen hjælper gerne med at kontakte imamen.

Kontakt hospitalets Imam

Ahmet Polat 

Telefon: 20 53 03 41

Skriv til imam Ahmet Polat


Andre trosretninger

Hvis du tilhører en anden trosretning, har du mulighed for at få besøg af en repræsentant for din trosretning. Hospitalspræsterne, imamen eller personalet kan hjælpe med at tage kontakt.

Center for Fordybelse og Tro

Patienter og pårørende er velkomne i hospitalets Center for Fordybelse og Tro. Her findes et kirkerum, et muslimsk bederum og et neutralt rum.  

Center for Fordybelse og Tro har adresse:
Borgmester Ib Juuls Vej 73, 
opgang 7, 1. etage
2730 Herlev

Center for Fordybelse og Tro har åbent døgnet rundt.

Læs mere om Center for Fordybelse og Tro på Herlev Hospital 

Gudstjenester, bede- og stillerum

På de fleste hospitaler afholder præsterne også gudstjenester og udfører kirkelige handlinger.

Redaktør