Hospitalspræst og -imam

Alle hospitaler har ansat præster, der står til rådighed for samtaler med patienter og pårørende. Det kan fortrinsvis ske indenfor almindelig arbejdstid, men i akutte tilfælde kan præsten også tilkaldes på andre tidspunkter af døgnet.

Sven Rune Havsteen er hospitalspræst på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han fortæller om sin hverdag som hospitalspræst, og om, hvordan du kan bruge præsten under din indlæggelse. (1:21)

Præster på Herlev Hospital

Hospitalspræsterne Ida Fonsbøl (pt. orlov) og Matilde Nordahl Svendsen er ansat af folkekirken og betjener patienter og pårørende med tilknytning til Herlev Hospital. Præsterne står blandt andet til rådighed med samtaler og har tavshedspligt. 

Præsterne er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning du har. De har ingen dagsorden, men tager gerne udgangspunkt i en fortolkning af livet set ud fra et kristent perspektiv. 

Hospitalspræsterne holder desuden gudstjenester, udfører kirkelige handlinger og underviser på Herlev Hospital. Personalet på afdelingerne kan hjælpe med at kontakte en hospitalspræst.

Kontakt hospitalets præster

Matilde Nordahl Svendsen

Borgmester Ib Juuls Vej 1
Opgang1, 1. etage 
(indgang fra forhallen ved siden af elevatorerne).

Telefon: 38 68 17 79 
Fridag: fredag

Skriv mail til hospitalspræst Matilde Nordahl Svendsen

Marie-Louise Impgaard Sørensen

(Vikar indtil den 13. august 2021)

Borgmester Ib Juuls Vej 1
Opgang1, 1. etage 
(indgang fra forhallen ved siden af elevatorerne).

Telefon: 38 68 93 96
Fridag. Mandag

Skriv mail til hospitalspræst Marie-Louise Impgaard Sørensen

Ida Fonsbøl

(På orlov)

Præsten er i kirkerummet mandag, onsdag og fredag

Du kan også komme og få en uforpligtende snak med os i kirkerummet mandag og onsdag kl. 13.00 -14.00 og fredag kl. 11.00 - 12.00.
Dog ikke fredag den 1. januar 2021.

Du finder kirkerummet i Center for Fordybelse og Tro, Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, 1. etage.

Gudstjenester

Der er gudstjeneste i kirkerummet hver anden tirsdag kl. 14.00 (I lige uger) . Gudstjenester i kirkerummet transmitteres over internt tv. 

Julegudstjeneste den 24. december 2020

Juleaften fejres der julegudstjeneste i Center for Tro og Fordybelse på Herlev Hospital kl. 14.
VIGTIGT: Få pladser pga. CORONA 

Julegudstjenesten bliver i år streamet på Herlev Hospitals hjemmeside. Se julegudstjenesten her - og læs mere om selve gudstjenesten her.

Tilbud om en samtalepartner

Der kan være mange forskellige grunde til at ville tale med en præst. Den ene er lige så god som den anden, og det behøves ikke at være ensbetydende med en alvorstung religiøs samtale.

Hospitalspræsten er et tilbud om en samtalepartner, når troen, tvivlen, håbet, angsten, forestillingerne og fantasierne presser sig på. Præsterne er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning du har.

Præsten kommer, når du ønsker det

På nogle afdelinger kommer præsterne jævnligt på besøg. Men du er også altid velkommen til selv at tage kontakt til præsterne. Spørg der, hvor du undersøges eller behandles om, hvordan du får kontakt.

Eller få en af dine pårørende eller et personalemedlem til at tage kontakt på dine vegne. Naturligvis har du også mulighed for, at dine pårørende eller personale er med til samtalen med præsten.

Ønsker du en anden præst - din sognepræst hjemmefra eller en præst fra et andet kirke- eller trossamfund - kan det også lade sig gøre. Her vil hospitalspræsterne eller afdelingen hjælpe dig med at få det arrangeret.

Præsten har tavshedspligt

Alle samtaler med præster på hospitalet er omfattet af tavshedspligt, og ingen præst har adgang til hverken din journal eller plejepersonalets interne notater.


Gudstjenester, bede- og stillerum

På de fleste hospitaler afholder præsterne også gudstjenester og udfører kirkelige handlinger.

Redaktør