Samtale med din behandler – 8 gode råd

Det betyder meget, at du har en god og tillidsfuld kommunikation med dine behandlere. Her er 8 råd til, hvad du selv kan bidrage med, så dine samtaler bliver vellykkede.

​På grund af faren for e har pårørende i øjeblikket ikke adgang på hospitalet. Der kan dog være undtagelser, hvis der er indgået en særlig aftale med personalet, eller hvis der er tale om besøg hos en kritisk syg patient eller et mindreårigt barn.

8 gode råd til vellykkede behandlersamtaler

Det er altid lægens ansvar at sørge for en god og fyldestgørende samtale om din sygdom og behandling. Fx at sørge for, at samtalen bliver afholdt et sted og på en måde, så du føler dig godt informeret og behandlet. Men i alle samtaler mellem mennesker, er det ikke ligegyldigt, hvordan vi selv bidrager til samtalen. Det handler disse otte råd om: 

1.    Forbered dig på samtalen

2.    Brug din viden om at være dig

3.    Tag en pårørende med

4.    Vær åben

5.    Vær opmærksom på, hvor samtalen skal foregå

6.    Forstå hvad der bliver sagt

7.    Nå frem til aftaler og klarhed under samtalen

8.    Saml op efter samtalen

Her er en uddybning af de 8 råd

1. Forbered dig på samtalen

Det er en god idé på forhånd at have tænkt over de ting, du er i tvivl om, ikke forstår, er bange for eller ikke er afklaret med. Skriv dem ned. En huskeliste til en lægesamtale kan derfor være en god idé.

Se Patientguidens huskeliste til lægesamtale

2. Brug din viden om at være dig  

Du og din læge er begge specialister på højt niveau, hver med jeres forskellige viden. Lægen er ekspert på sygdom og behandling, men du er ekspert på din egen krop. Det er dig, der mærker sygdommen, og har det bedste kendskab til at være dig.

Derfor er det vigtigt, at du kan svare så præcist som muligt på lægens mange spørgsmål om dine symptomer, bivirkninger af medicin, smerter m.m. Sammen kan I sikre, at du får det mest optimale undersøgelses- og behandlingsforløb. 

Der findes en lang række redskaber, mest som apps, som kan hjælpe dig med huske symptomer, bivirkning.

Du kan også bruge en papirversion, vi kalder for Logbogen, hvor du dagligt kan beskrive dine symptomer, bivirkninger, velbefindende, smerter m.m., og tage den med til samtalen med lægen.

Se Patientguidens logbog

3. Tag en pårørende med

Det giver en dejlig tryghed at have én, du er tæt på med til vigtige samtaler. Som syg er du indimellem stresset på en sådan måde, at du enten ikke rigtig kan høre det, der bliver sagt, eller at du kun lægger vægt på noget af det, der bliver sagt.

Fire ører hører som bekendt bedre end to. Og vi hører ofte forskellige ting alt efter hvilken stemning, vi er i. For eksempel er det ofte den pårørende, der bedst husker de problemer, der har været siden den sidste samtale.

Du kan eventuelt lade din pårørende notere de oplysninger og instruktioner, personalet giver under samtalen, så du er helt sikker på at få det hele med. 

4. Vær åben 

Jo mere lægen ved om dine reaktioner og symptomer, og hvad der er vigtigst for dig, jo større forskel kan læger og sygeplejersker gøre, når de skal behandle og pleje dig. Selvom der er ting, der af den ene eller anden grund er svære at få sagt, er det vigtigt fx at fortælle:

  • hvis du har svært ved at sove
  • ikke kan undvære at ryge
  • er bange for at blive fyret på grund af din sygdom

Alternativ behandling kan være et andet svært emne at tale åbent om. Men hvis du benytter alternativ medicin, kosttilskud m.m., er det vigtigt at oplyse om det. Selv tilsyneladende harmløse vitaminer eller mineralbaserede kosttilskud, fiskeolier eller immunopbyggende midler kan påvirke dine organer, operation eller den behandling, du er i gang med. 

Det er vigtigt, at lægerne kender dit samlede behandlingsbillede. Ellers er der ingen, der ved, hvad der virker og hvorfor. 

5. Vær opmærksom på, hvor samtalen skal foregå

Det har også indflydelse på vigtige samtaler, hvor de foregår. De bør ikke foregå på en stue med en masse andre patienter og pårørende eller for en åben dør. Det kan også være godt på forhånd at vide, hvor lang tid du har til samtalen, så du kan prioritere det, som er vigtigt. 

6. Forstå hvad der bliver sagt

Det er helt afgørende, at du forstår, hvad lægen eller sygeplejersken siger. Lægelatinen er ved at blive lagt på hylden, men hvis den alligevel sniger sig ind, så bed om at få tingene forklaret på jævnt dansk, så du kan forstå, hvad der bliver sagt. 

Vær heller ikke bange for at spørge dumt. Det er dig selv, det gælder, og derfor findes der ingen dumme spørgsmål. Heller ikke, hvis du må spørge om det samme for tredje gang. Får du stadigvæk ikke brugbare og forståelige informationer om din sygdom og behandling på trods af dine anstrengelser, kan du bede om at få en anden læge til at forklare dig det. 

7. Nå frem til aftaler og klarhed under samtalen

Husk på, at dér, hvor samtalen slutter, begynder ventetiden til din næste samtale, undersøgelse eller behandling. Derfor skal I sørge for, at du ved, hvad der skal ske, og at du har fået svar på dine spørgsmål, inden samtalen slutter. 

For nogle er det en hjælp, at enten lægen, du selv eller den pårørende, du har med til samtalen, opsummerer hvad der er blevet aftalt. Din pårørende kan skrive stikord, eller du kan optage samtalen, så du i ro og mag kan lytte til alle informationerne og forklaringerne på et senere tidspunkt.

Hvis du vil optage samtalen, er det vigtigt, at du informerer lægen om det på forhånd.

8. Saml op efter samtalen

Når samtalen er slut, kan det være en god idé at sætte dig et roligt sted, inden du går ud i hverdagen igen. Du kan eventuelt sætte dig med en kop kaffe sammen med dén, der har været med, så I sammen kan få styr på, hvad der blev sagt og hvilke tanker, det efterlader. Du kan eventuelt notere det ned, som du synes er nyt og vigtigt, og det, som du netop har aftalt med lægen. 

Kommer du pludselig i tanke om noget vigtigt, du har glemt at få svar på, så vend tilbage til afdelingen. En anden mulighed kan være at maile til afdelingen via Min Sundhedsplatform. Du kan også bruge din praktiserende læges mulighed for e-mailkonsultation.

Redaktør