Kræftsygdomme har særlige undersøgelsesforløb

Du bliver henvist til et særligt undersøgelsesforløb, hvis din læge vurderer, at du har nogle symptomer, der kan være tegn på kræft. Her kan du læse om, hvad et kræftpakkeforløb indebærer.

Undersøgelsesprogram uden unødig ventetid

Hvis din læge har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, henvises du til et særligt undersøgelsesforløb. Det kaldes også for et pakkeforløb. Her gennemgår du et undersøgelsesprogram uden unødig ventetid og med en oversigt i hånden over de undersøgelser, du skal igennem. 

Formålet med undersøgelserne er at af- eller bekræfte, om du har kræft. Det er derfor ikke sikkert, at du har kræft, selvom du bliver henvist til et kræftpakkeforløb.

I beskrivelsen af de enkelte pakkeforløb kan du se, hvor længe de enkelte dele af undersøgelsesforløbet højst må tage, og hvem der har ansvaret for, at det sker. 

Sundhedsstyrelsens oversigt over pakkeforløb for forskellige former for kræft

Tidsfrister for diagnose

I alle kræftpakkeforløb er der tidsfrister for, hvor lang tid de nødvendige undersøgelser må tage for at kunne stille en diagnose. Hvis vi ikke kan overholde tidsfristerne, gælder reglerne om maksimale 30 dages ventetid til at blive undersøgt fortsat. 

Du får en fast kontaktperson

Kommer du i et pakkeforløb, får du tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen kan svare på spørgsmål om dine undersøgelser og behandling.

Redaktør