​​

Om indholdet i Patientguiden

Patientguiden er regionens informationskanal til patienter og pårørende. Se her mere om, hvad du finder i Patientguiden samt hvem der driver og er med til at udvikle den.

Din informationskanal hele forløbet igennem

Du finder Patientguiden på regionens egen og på regionens hospitalers hjemmesider. Her kan du blive vejledt hele vejen igennem dit sygdomsforløb.

Fra første symptom og til du er hjemme i dit vante liv igen, kan du fx få viden om:

 • hvilke muligheder og rettigheder du har som patient og pårørende
 • hvad du kan gøre ved ventetid
 • hvordan du kan få indflydelse på eller værre aktiv i dit forløb
 • hvem der kan hjælpe dig i givne situationer
 • hvordan sundhedsvæsenet fungerer
 • hvordan du håndterer din arbejdssituation, økonomi m.m.
 • huskelister til alle vigtige lægesamtaler
 • værktøjer, der kan hjælpe dig med at få overblik over din situation
 • særlig hjælp og støtte til pårørende
 • om at være livstruende og uhelbredelig syg
 • hvad du kan gøre, hvis noget ikke gik, som det skulle.

En søgefunktion i Patientguiden gør det nemt for dig at finde det svar, du har brug for.

Patientguiden indeholder således ikke information om konkrete undersøgelser og behandlinger. Søg information om konkrete undersøgelser og behandlinger der, hvor du bliver undersøgt og behandlet.

Apps i Patientguiden

I Patientguiden finder du inspiration til apps, som vi mener kan være relevante at bruge. Du finder links til apps, som er udgivet af Region Hovedstaden, andre offentlige myndigheder, patientforeninger og private virksomheder. 

Du skal være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for brugen af de apps, som du henter. De apps, som Region Hovedstaden ikke udgiver, påtager Region Hovedstaden sig intet ansvar for fejl, indhold, for nogen form for brug eller anvendelse af appen, samt udgiverens opbevaring og behandling af data.

Hvis du har spørgsmål til en app, skal du kontakte udgiveren af appen.

Ansvar og drift

Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden har udviklet Patientguiden og har ansvaret for den daglige drift.  Patientguidens redaktører udarbejder, opdaterer og kvalitetssikrer indholdet i samarbejde med en lang række patienter, pårørende, fagfolk og konsulenter.

Patientguidens faglige redaktør: journalist og sygeplejerske Mette-Marie Medelby Davidsen

Patientguidens webredaktør: kommunikationskonsulent Morten Kierkegaard.

Skriv til os

Vi håber, du finder, hvad du leder efter i Patientguiden. Men hvis du synes, der mangler viden, emner eller oplysninger, så skriv til os.Tak til

Indholdet er udviklet og kvalitetssikret af erfarne fagfolk, patienter og pårørende (heraf en del med udgangspunkt i en anden stilling eller tidligere arbejdsplads).

En stor tak til:

 • Anna-Karina Dyregaard, aftenteamleder i Tårnby Kommunes Hjemmepleje
 • Annette Fisker, sundhedsfaglig konsulent i Afdeling for Rehabilitering, Københavns Kommune 
 • Ann Liza Egesberg Bøhme, chefkonsulent, Enhed for hospitalsplanlægning, Region Hovedstaden
 • Anne Diemer, pårørendekonsulent
 • Anne Grønbo Alm, hjemmesygeplejerske i Allerød Kommune
 • Anette Juhl Skov, afdelingsleder i Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 
 • Bente Clausen, pårørenderepræsentant 
 • Birgitte Harrild, sundhedskonsulent, Allerød Kommune
 • Birgitte Vilsbøll Hansen, afdelingsleder i GCP-enheden, Frederiksberg Hospital
 • Bjørn Perrild, praktiserende læge
 • Charlotte Demant, chefkonsulent i Københavns Kommune
 • Charlotte Olsen, sektionschef, Enhed for Patientvejledning og Sygehusvalg, Region Hovedstaden
 • De sundhedsfaglige Råd v Lars Kinnerup, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • D​idde Neuchs Christensen,centerchef, Hjælpemiddelcentret HMC​, Københavns kommune
 • Hanne Vig Flyger, chef for sundhedshuset i Helsingør Kommune
 • Helle Alsbæk, konsulent, Klinisk Biokemisk afdeling, Nordsjællands Hospital
 • Helle Busck, ledende socialrådgiver Frederiksberg Hospital
 • Helle Neel Jakobsen, farmaceut på Klinisk Farmakologisk afdeling Bispebjerg/Frederiksberg Hospital
 • Helle Tingrupp, hospicechef på Diakonissestiftelsens Hospice
 • Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital
 • Henriette Bager, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Henriette Leth, distriktsleder for Rehabilitering og Sundhed i Tårnby Kommune
 • Inger Margrete Siemsen, sundhedsfaglig chefkonsulent, Region Hovedstaden
 • Jens Rasmussen, ledende overlæge på Akutmodtagelsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 
 • Jesper Ottosen, praksiskonsulent på fysioterapiområdet, Region Hovedstaden
 • Jette Bay, patientrepræsentant
 • Julie L.L. Kofoed, patientrepræsentant 
 • Julie Winthereik, chefkonsulent, Kvalitet i Sundhedsvæsenet I Region Hovedstaden 
 • Kamilla Walther, specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Karin Spangsberg Kristensen, projektleder og fysioterapeut, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet
 • Karina Aga Sachse, chefkonsulent, Kompetencecenter for Patientoplevelser
 • Karina Gregersen Krag, sundhedsfaglig konsulent i afdeling for Rehabilitering i København Kommune
 • Katrina Pitt Winther, projektchef, Enhed for Patientinddragelse, Finsencenteret
 • Katrine Lyders Johansen, fysioterapeut, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev Hospital
 • Kristoffer Bastrup-Madsen Marså, overlæge på urologisk afdeling, Herlev Hospital
 • Lars Rasmussen, ledende overlæge, Akutmodtagelsen, Bispebjerg Hospital
 • Lasse Sveistrup, specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Lena Salomon, samordningskonsulent, Bispebjerg Hospital 
 • Lisbet Rostgaard Andersen, sundhedsfaglig konsulent og risikomanager, Enhed for Patientsikkerhed og sundhedsjura, Region Hovedstaden
 • Lone Fogholm, koordinerende Socialrådgiver på Psykiatrisk Center Amager
 • Lone Smidstrup Friis, overlæge, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet
 • Lotte Blicher Mørch, præst på Rigshospitalet 
 • Louise Basse Friediger, Specialkonsulent i afdeling for det Nære Sundhedsvæsen i Københavns Kommune
 • Louise Gudmand, patientvejleder i Region Hovedstaden
 • Lui Näslund Koch, Reservelæge, Afdeling for kræftbehandling, Herlev Hospital
 • Marie Kristine Schultz, samordningskonsulent, Rigshospitalet 
 • Marie Smed, specialkonsulent, Center for Region Udvikling i Region Hovedstaden
 • Martin Larsen-Holst, ergoterapeut og fagligkoordinator i Tårnby Kommune
 • Mette Kanneworff, tværsektoriel koordinator i afdeling for Kvalitet på Nordsjællands Hospital
 • Maria Olsen Brøsch, Kommunikationskonsulent på Nordsjællands Hospital
 • Maria Jessen Ligaard, klinisk diætist på onkologisk Palliativ Afdeling i Hvidovre Hospital​
 • Maria Michelle Milbo, sekretariatsmedarbejder og værnemiddelkoordinator i Tårnby Kommune
 • Mette Schaap Nygaard, konsulent og risikomanager på Herlev og Gentofte Hospital
 • Mette Skat Mølholm, specialkonsulent, Enhed for Praksisoverenskomster, Region Hovedstaden
 • Michael Thamdrup, faglig koordinator, Tårnby kommune
 • Michala Jessen, specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Michelle Birknow, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Mogens R Lynggaard, ergoterapeut B.Oc.T., klinisk underviser i ergoterapi, Bispebjerg Hospital
 • Naveed Bobby Baig, hospitalsimam
 • Nina Brünés, faglig konsulent for socialsygeplejersker
 • Nina Kjærgaard Hansen, farmakonom, Klinisk Farmaceutisk Service, Bispebjerg Hospital
 • Pauline Thomsen, forløbskoordinator, Rigshospitalet
 • Pernille Faurschou, chefkonsulent Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Pernille Olesen, Center for HR, Region Hovedstaden
 • Perle Darsø, overlæge Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Region Hovedstaden
 • Pia Hansen, Centerleder på Helsingør Rehabiliterings og træningscenter
 • Pia Vogel, specialkonsulent i Center for Sundhed i Region Hovedstaden​
 • Poul Jørgen Jennum, professor, overlæge, dr.med. i Dansk Center for Søvnmedicin
 • Sara Frøslev Nielsen, sundhedsfaglig konsulent, Københavns Kommune
 • Sebastian Stein, systemforvalter, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
 • Sine Lyons, patient- og pårørenderepræsentant
 • Signe Foged, Sundhedsfaglig specialkonsulent i Københavns Kommune​​
 • Søren Kjær Bruun, hospitalspræst på Rigshospitalet​
 • Ulla Maibritt Rasmussen, forløbskoordinator og tidligere leder af palliativt team på medicinsk afdeling på Bornholm Hospital
 • Vibeke Malmos, patientrepræsentant
 • Yasmeen Shah, specialist i Center for Sundhed i Region Hovedstaden
Redaktør