En anden læges vurdering - second opinion

’Second opinion’ er et begreb, der bruges i hospitalsvæsenet, når du får en anden læges vurdering. Læs her om hvilke muligheder, du har.

Efterprøve diagnoser og behandlingsmuligheder

Oprindelig var second opinion en mulighed, som læger brugte, når de ville have en anden kollegas syn på en sag. I dag er det også et begreb, som patienter anvender. For som forbruger af sundhedsydelser vil du undertiden gerne have efterprøvet den diagnose eller behandlingsmulighed, du har fået.

Du kan afprøve holdninger

I dag googler mange patienter sig til viden og synspunkter, de gerne vil drøfte med lægen. Når man samtidig bliver inddraget i beslutningerne og undersøgelse og behandling, kan det ligge i naturlig forlængelse, at man gerne vil forhøre sig om andres vurderinger, hvis det er muligt. Nøjagtigt ligesom vi spørger flere ejendomsmæglere om pris og betingelser, når vi skal have solgt vores hus.

Som udgangspunkt har du ikke ret til en second opinion

Du har ikke en egentlig ret til at få en anden læge til at revurdere en diagnose eller behandling.

Hvis du oplever, at dit undersøgelsesforløb eller behandling er kørt ind i en blindgyde, kan du tale med din læge om muligheden for at blive henvist til et andet sted for at blive undersøgt påny.

Sundhedsforsikringer tilbyder second opinion

Vær eventuelt opmærksom på om du har en sundhedsforsikring, der dækker udgifter til second opinion.  Hvis du fx føler dig usikker eller utryg i forhold til din diagnose eller behandling, kan du muligvis få dækket udgifterne til at få en anden læges syn på din situation. Andre sundhedsforsikringer giver adgang til internationale netværk af læger, der tilbyder second opinion.

Patienter med livstruende sygdom har en særlig Second opinion-ordning

Den eneste formelle mulighed for second opinion i det offentlige sundhedsvæsen er, hvis du lider af en livstruende sygdom fx kræft, og du ikke kan tilbydes yderligere behandling. I så fald findes en 'Second opinion-ordning', som gør det muligt at undersøge, om der er andre steder i Danmark eller i udlandet findes en behandling/eksperimentel behandling, der måske vil kunne gavne dig.

Second opinion-ordningen giver mulighed for forsøgsbehandling eller eksperimental behandling

Det er "Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling", der vurderer din anmodning om at få en second opinion.

Nogle patienter finder selv frem til behandlinger, som panelet skal vurdere. Andre beder om panelets hjælp til at vurdere, om der findes en relevant eksperimentel behandling.

Anmodningen skrives af din læge med en beskrivelse af dit behandlingsforløb og med et eventuelt konkret ønske til behandling. Der skal være en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne dig, for at komme i betragtning.

Søger viden her og i udlandet

Sagsbehandlingen varer i gennemsnit ti arbejdsdage fra Sundhedsstyrelsen modtager ansøgningen, indtil der foreligger et svar. Eksperterne i panelet indhenter oplysninger og rådgivning både herhjemme og i udlandet. Hvis henvendelsen drejer sig om andre livstruende sygdomme end kræft, udpeger Sundhedsstyrelsen eksperter inden for det pågældende sygdomsområde til at behandle ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at eksperimentel behandling kan medføre risiko for betydelige bivirkninger.

Udgifterne til den eksperimentelle behandling som led i Second opinion-ordningen - også i udlandet - betales af det offentlige.

Sådan søger du

Anmodningen til Second opinion-ordningen skal sendes af din behandlende læge til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel. Det sikrer, at panelet får alle relevante oplysninger.

I 2016 vurderede Sundhedsstyrelsens rådgivende panel 413 ansøgninger om second opinion. I alt 351 anmodninger blev besvaret med en eller flere nye behandlingsanbefalinger.

Redaktør