Hvordan sikrer vi hospitaler med høj kvalitet?

Kom til hørings- og debatmøde den 22. maj på Herlev Hospital og den 3. juni på Rigshospitalet.

Bygger om og bygger nyt

I Region Hovedstaden er vi i fuld gang med at bygge nyt, bygge om og samle eksperterne på de specialiserede afdelinger. Alt sammen for at opnå den bedste og mest sikre behandling.

Men hvordan mener DU, vi skal sikre en høj kvalitet på vores hospitaler?

Bliv hørt – og hør indlæg fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og andre fra regionens ledelse om hospitalsbyggerier og forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

Tid og sted:

Herlev Hospital (lille auditorium): 22. maj kl. 17:00 – 18:30
Rigshospitalet: 3. juni kl. 17:00 – 18:30

Alle er velkomne – tilmelding er ikke nødvendigt.

Også høring pr. mail

Læs mere om forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Og hvordan du kan sende dit høringssvar pr. mail

Læs mere:

Redaktør