Herlev Hospital skal være rundt og imødekommende

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen tager 28. april første spadestik til nybyggeri på Herlev Hospital.

Herlev Hospital vokser med ca. 60.000 m2. Visionen for Nyt Hospital Herlev er at skabe et moderne og imødekommende hospital med overskuelige og sanselige rammer for patienter, pårørende og personalet.

På hospitalets område opføres en ny akutmodtagelse, et Kvinde-Barn hus, et rensningsanlæg, en af Region Hovedstadens to nye sterilcentraler og et parkeringshus. Byggeriet er finansieret med 2,25 mia.kr. fra regeringens kvalitetsfond, og ideerne realiseres af et konsortium under ledelse af Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects.- Jeg er meget glad for, at dette første spadestik er til et hospital, hvor mennesket i den grad er sat i centrum. Med Nyt Hospital Herlev realiserer vi en ambition om, at arkitekturen skal understøtte den bedst mulige behandling i et sammenhængende patientforløb i smukke og venlige rammer. Både patienter og personale er taget med på råd for at sikre et velfungerende og venligt hospital, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Cirkler og grønnegårde

Nyt Hospital Herlev består af tre nye cirkelrunde bygninger, som bygges syd for det eksisterende hospital. De skal bl.a. indeholde et Kvinde-Barn hus, en fælles akutmodtagelse og et parkeringshus. En helt ny hovedindgang skal binde det nye byggeri sammen med det eksisterende hospital.

De cirkulære bygninger til patienter er placeret på en to-etagers rektangulær base. I den rektangulære base placeres modtagelse, visitation og behandlingsfunktioner. I de øvre cirkulære etager skal der indrettes sengeafdelinger.

I midten af de cirkulære bygninger indrettes der ’Grønnegårde’ med forskellige temaer. De nuværende auditorier bliver også omsluttet af en ’Grønnegård’, som bliver et centralt koblingspunkt mellem det eksisterende hospital og det nye byggeri.- Vi lægger vægt på at gøre Herlev Hospital mere grønt og venligt. Nybyggeriet, som forventes at stå klar til brug i 2018, betyder samtidigt at forholdene for patienter og personale bliver væsentligt bedre end i dag. Vi har med andre ord et overordentligt stort behov for de ekstra kvadratmeter, siger hospitalsdirektør Søren Rohde.

En ny hovedindgang

Det nye byggeri skal have en tæt sammenhæng med det eksisterende hospital, så det fungerer som ét hospital. Derfor bygges der også en ny hovedindgang.

Den nye hovedindgang bliver placeret mod vest i naturlig forlængelse af den eksisterende hovedindgang. På en overdækket forplads vil der være afsætningsmulighed. Med direkte adgang til reception og information i forbindelsesbygningen skabes adgang til både det eksisterende hospital og det nye byggeri.

Region Hovedstaden har besluttet at samle rengøring og sterilisering af instrumenter i to regionale sterilcentraler for at opnå øget og ensartet kvalitet.

Den nye sterilcentral på Herlev Hospital skal placeres i forlængelse af den kommende udbygning af hospitalets servicebygning. Sterilcentralen forventes at skulle genbehandle ca. 55 % af regionens instrumenter brugt ved kirurgiske indgreb.

Fakta om Kvalitetsfondsbyggerierne

  • Regeringen har afsat en kvalitetsfond på 40 mia. kr. til hospitalsbyggerier i hele landet.
  • Region Hovedstaden bygger i de kommende år fremtidens hospitaler og psykiatri for knap 15 milliarder kroner, så patienterne tilbydes endnu bedre rammer.
Redaktør