Gymnasieelever løser problemer for Herlev Hospital

Med udgangspunkt i fagene biologi og psykologi har elever fra Nørre Gymnasium arbejdet med konkrete problemstillinger for hospitalets afdelinger.

Hvordan får man ældre patienter til at komme ud af sengen, og hvordan forbedrer man håndhygiejnen på en plastikkirurgisk afdeling?

Det har Herlev Hospital spurgt eleverne fra 3.z på Nørre Gymnasium om. Klassen har gennem et innovationsforløb udviklet løsninger på aktuelle problemstillinger på fem af hospitalets afdelinger.
 
Forløbet sluttede med, at eleverne præsenterede deres løsninger for et panel fra hospitalet, der blandt andet bestod af medarbejdere fra afdelingerne.

Læs omtale af projektet på Gymnasieskolen.dk.

Redaktør