Ingen personskade efter mindre brand på Herlev Hospital

​En brand i en MR-skanner medførte røgudvikling og vandskade i behandlingsbygningen på Herlev Hospital. Ingen personer er kommet til skade, men på enkelte afdelinger vil aktiviteten være påvirket.

Vent...

Fredag formiddag udbrød en mindre brand i en MR-skanner i behandlingsbygningen på Herlev Hospital. Branden kom hurtigt under kontrol, og der har ikke været nogen tilskadekomne, men den gav en del røgudvikling og aktiverede også sprinkleranlægget, hvilket har medført vandskade i dele af bygningen.

Det betyder, at det vil være nødvendigt at udskyde ambulante besøg på enkelte afdelinger. De berørte patienter vil blive kontaktet pr. telefon af de respektive afdelinger.

 

Det drejer sig om Afdeling for Urinvejssygdomme, Afd. for Røntgen og Skanning og Afd. for Plastikkirurgi, hvor al ambulant behandling fredag er aflyst. Også Afd. for Kræftbehandling må aflyse ambulante tider, men strålebehandlingen vil fortsat blive udført.

Alle øvrige afdelinger fungerer som normalt.

 

- Vi er rigtig kede af, at nogle af vores patienter får udskudt deres aftaler til ambulant behandling, men det er desværre nødvendigt. Vi gør alt hvad vi kan for, at de berørte hurtigst muligt får nye tider, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige præcis, hvad det kommer til at betyde for ventetiderne." siger vicedirektør Lisbet Ravn.

 

Patienter, som måtte forlade stedet på grund af branden, opfordres til at ringe til de afdelinger, de har forløb hos. Hvis nogen oplever gener, der skulle være forbundet med røgudviklingen, så skal de kontakte 1813.

 

Kontakt: presse- og kommunikationschef Kræsten Niemann på kraesten.niemann@regionh.dk eller 23 69 68 06.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor