Hvad er vigtigt for dig?

​Det har Plastikkirurgisk Afdeling netop spurgt deres patienter om, da afdelingen deltog i den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag.

Tirsdag den 6. juni havde Plastikkirurgisk Afdeling sammen med seks andre afdelinger fra Herlev og Gentofte Hospital meldt sig til Hvad er vigtigt for dig?-dag 2017. På den måde ville afdelingen markere, hvor vigtigt det er at spørge ind til patienternes tanker, spørgsmål og bekymringer, så patienterne kan blive godt behandlet.

"Vi har tilmeldt os dagen for at sætte ekstra fokus på, at det er vigtigt at spørge ind til den enkelte patient. Vi gør det selvfølgelig allerede, og vi sender f.eks. ikke patienter hjem, uden de er afklarede og godt informeret om deres behandling. Men ved at tilmelde os dagen har vi kunnet binde endnu en sløjfe," siger sygeplejerske Lotte Mouritsen. Hun er koordinerende patientsikkerhedsrepræsentant og har tilmeldt afdelingen dagen.

 

250 afdelinger i Danmark deltog i år

Hvad er vigtigt for dig?-dag 2017 er blevet markeret af sundhedspersonale på hospitaler, institutioner og centre over hele verden. Omkring 250 afdelinger landet over deltog i dagen. Håbet er, at dagen fremover skal markeres hvert år i endnu større skala.

I Danmark har TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed i år stillet gratis kampagnematerialer i form af blandt andet inspirationsmateriale, badges, posters og postkort til rådighed for de afdelinger, der har tilmeldt sig.

Se, hvilke afdelinger der var tilmeldt Hvad er vigtigt for dig?-dag 2017

 

Vigtigt at stille de rigtige spørgsmål

Overlæge Susanne Lambaa er én af de sundhedsfaglige på Plastikkirurgisk Afdeling, der har været med til at spørge ekstra meget ind til patienterne i løbet af dagen.

"Jeg bruger altid meget tid på at sikre, at mine patienter bliver set, hørt og forstået, og jeg synes, det er godt at sætte endnu mere fokus på, at det er vigtigt at kommunikere," siger overlæge Susanne Lambaa.

Hvad vil du gerne have ud af besøget her i dag? Er der noget vigtigt, jeg ikke har spurgt dig om? Det er bare nogle af de spørgsmål, afdelingen er blevet opfordret til at stille patienterne ekstra mange gange i løbet af dagen for at spørge ind til den enkeltes situation og inddrage patienten. Susanne Lambaa oplever da også, at patienter ofte fortæller, at de er glade for, når hun stiller spørgsmål og inddrager dem i beslutninger.

"Mine patienter siger ofte, at de sætter pris på den gode samtale. Det kan dreje sig om vejledning, hvis de f.eks. skal vælge mellem operation eller strålebehandling for deres hudkræft", siger Susanne Lambaa og forklarer:

"Nogle patienter vil foretrække operation, når de hører, at de skal møde op på hospitalet ganske mange dage i træk ved strålebehandling. Andre vil foretrække strålebehandling, fordi de ikke bryder sig om at skulle opereres. Det er vigtigt, at vi spørger ind og giver patienterne det bedst mulige grundlag for at træffe deres egen beslutning, og at vi rådgiver, når beslutningen er svær at træffe."

Læs mere om Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Redaktør