Ny app hjælper når far eller mor pludselig rammes af hjernesygdom

’HjerneHjælper’ skal hjælpe børn og unge, når far eller mor pludselig rammes af hjernesygdom. På Neurologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital møder man flere og flere børn og unge på gangene. 

Vent...
I app’en møder man for eksempel Ida, som i starten var bange for at stille spørgsmål om sygdommen, fordi det kunne såre hendes mor. Og Anne som fortæller, hvad hun har lært af at have en far, som er syg. Man kan også få en 360-graders rundvisning i hjernen og en forklaring på, hvordan sygdom eller skade i forskellige dele af hjernen påvirker far og mor. Og så får man masser af råd og vejledning til en ny hverdag i familien med hjernesygdom, som kan være forbigående.

Flere børn og unge på gangene
Hvert år rammes 12.500 af en blødning eller blodprop i hjernen, og i Danmark lever 90.000, ifølge Hjernesagen, med diagnosen apopleksi, som dækker over blodprop eller blødning i hjernen. Selv om det som regel er ældre over 65 år, der rammes, så kommer der også yngre ind på Neurologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. 

- I dag inddrager man nok hele familien mere end tidligere, når et familiemedlem rammes. Og når yngre personer rammes, så rammes familier med hjemmeboende børn og unge også. Det er sandsynligvis en af forklaringerne på, at vi møder flere yngre pårørende, som vi også har et ansvar for at inddrage og hjælpe. En anden forklaring kan være ændrede familie-  og arbejdsstrukturer, hvor andre voksne har svært ved at træde til, når et familiemedlem rammes i hjerne, siger Christina Rostrup Kruuse, som er overlæge på Neurologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. 

I Hjernesagen konstaterer man, at der generelt er brug for, at samfundet i højere grad har øje for de pårørende til mennesker, der rammes af en blodprop eller blødning i hjernen.

- Det er et hårdt slag, når livet pludselig ændres. Det påvirker i høj grad også omgivelserne, hvilket man nemt overser. Og blandt de pårørende er børn og unge til dem, der har fået en skade i hjernen, særlig udsatte. Det kan være svært at tale åbent om, at far eller mor har været udsat for noget, der risikerer at ændre familielivet. Det giver mange børn ar på sjælen. Derfor er denne app vigtig som en hjælp til at tackle   situationen, siger Lise Beha Erichsen, Hjernesagens formand.

Unge er særligt udsatte
’Hjernehjælper’ er sammen med andet støttemateriale udviklet på afdelingen for at støtte børn og unge, der ifølge Christina Rostrup Kruuse er udsat for en større grad af følelsesmæssig belastning end voksne familiemedlemmer på grund af alder og tab af nærmeste støtteperson.

- Selv om det kan være forbigående, så er det voldsomt for børn og unge at opleve forældre, der måske skifter personlighed eller pludselig ikke kan det, de plejer, fordi de har fået en skade i hjernen. Far og mor plejer at sætte rammerne i hverdagen, men hvem skal nu gøre det og hvem kan man tale med, hvis man har spørgsmål, som man ikke tør stille? Det håber vi, at ’HjerneHjælper’ er med til at give svar på, siger Christina Rostrup Kruuse.

Hun understreger, at app’en er tænkt som en støtte i dialogen mellem børn, unge og voksne, og at den er et supplement til blandt andet børnesamtaler med sundhedsfagligt personale eller andre voksne tæt på børnene.

’Hjernehjælper’ kan hentes i App Store til iPhone.  App’en er udviklet af Neurologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital i samarbejde med Hjernesagen og med støtte fra Region Hovedstaden samt Sundhedsstyrelsen.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor