Hjemmefødsler sat på pause under coronapandemien

Region Hovedstaden har valgt at sætte hjemmefødselsordningen på pause for at samle ressourcerne på hospitalet og beskytte jordemødre mod smitte. Hjemmefødselsordningen genoptages, så snart coronasituationen er overstået.

Region Hovedstaden forudser desværre, at mange medarbejdere i de kommende uger vil blive ramt af coronavirus. Det gælder også jordemødre. Skal vi sikre alle fødende en tryg fødsel, kræver det, at vi har personale nok på hospitalerne, og vi ved, at det kræver flere personaleressourcer at tilbyde hjemmefødsler. Derfor giver det mening at holde personalet på hospitalet, så der er nok til at håndtere det forventede pres, der vil komme i de næste uger. 

Ved at bede de fødende om at føde på hospitalet minimerer desuden vi risikoen for, at jordemødrene bliver smittet og bærer coronavirus med videre til andre gravide eller tilbage på hospitalet, hvor de kan udsætte andet personale for smittefare. Det vil ofte være sværere at opretholde en god hygiejne i private hjem end på hospitalet. F.eks. Kan det være svært at spritte hænder og opretholde andre krav til god hygiejne, som er vigtige for at undgå smitte. 

Vi vil gerne understrege, at der ikke er en øget smittefare forbundet med at føde på hospitalet. 

Beslutningen om at sætte hjemmefødsler på pause er taget med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse fra Sundheds- og ældreministeriet af 17. marts 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet. Her bliver Folketingets nye hastelov udmøntet ved, at vi skal sikre den nødvendige prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af sygdommen COVID-19 forårsaget af coronavirus.


Redaktør