Herlev og Gentofte Hospital forsker massivt i coronavirus

Godt 35 forskningsprojekter med udgangspunkt i coronavirus er i gang eller på vej på hospitalet. Se listen over projekterne. Listen er senest opdateret den 4. februar 2021

​Akutmodtagelsen

​Forskernavn
Projekttitel og -beskrivelse​
Kasper Iversen, professor
​Stamcelleprojekt - svært syge COVID patienter på ITA

Afd. for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling

​Forskernavn
Projekttitel og -beskrivelse​
Kasper Mohr, Anne Sofie Andreasen
COVID steriod: RCT med randomisering til inf solu-cortef eller saltvand (Placebo). 
Hannah Siegel
COVID database studie: Databaseforskning på nationalt plan omfattende alle COVID-patienter 
Anne Sofie AndreasenCOV2-ICU database: Epidemiologisk databaseforskning på alle COVIDpatienter på ITA i Reg H oh Reg Sj
Jonas Juhl ThomsenACOVID: Monitorering af arytmier hos COVID patienter på ITA og på stationært afsnit


Afd. for Blodsygdomme

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Anne Ortved Gang

Immun reaktivitet i patienter med COVID19 infektion: Eksakte T-celle epitoper som vores immunsystem genkender ved COVID19 virusset. Samtidig skal immunreaktionen beskrives – hvad der sker i immunsystemet når vi smittes med COVID19. Denne viden om både T-celle epitoper samt immunreaktionen skal anvendes ved senere udvikling af optimal vaccine samt monitorering af immunitet i patienter der har været smittet med COVID19 eller er vaccineret mod COVID19. Inklusion af dels indlagte med COVID samt pårørende og ansatte med tæt kontakt til COVID-patienter
Syed Azhar Ahmad
​Novel Coronavirus infection in patients with haematological disorders registry: et registerstudie, der udgår fra Odense Universitetshospital


Afd. for Brystkirurgi

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Tove Filtenborg Tvedskov, Dr.Med., PHD
Deltagelse i Survey: ATTITUDE AND PRACTICES TOWARDS BREAST CANCER MANAGEMENT DURING COVID19 PANDEMIA: Videreformidlet survey til danske brystkræftkirurger, dvs medlemmer af DBCGs kirurgiske udvalg


Afd. for Børn og Unge

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Lone Graff Stensballe
MFR projektet: vaccination af 6 mdr gamle børn med MFR - undersøges nu både barn og mor for covid19
​Hans Bisgaard, professor
​Airway Immune Perturbation from COVID-19 Infection in Children: COPSAC kører forskningsprotokol hos vores 1.100 kohorte deltagere: 10-20 årige unge


Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning i Afd. for Service og Logistik

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Tina Munk, post.doc.Nutritional therapy to patients with COVID-19”: : Indsamling af data omkring ernæringsstatus, ernæringsrisiko, kostindtag og kostbegrænsende faktorer.


Afd. for Hjertesygdomme

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
​Morten Lamberts, Bochra Zareini
​ACOVID-Arrhytmias in patients with COVID-19: Undersøgelse om arytmi truer COVID-19 patienter. 17% indlagte, 44% på ITA er beskreet med arytmi.  Er koordineret med Tor Biering-Sørensen. ACOVID supplerer ECHOVID. 
Per Lav Madsen, overlæge dr.med.
Influence of inhibitors of the renin-angiotensin system on risk of acute respiratory distress syndrome in Danish hospitalized COVID-19 patients: COVID-19 binder i lungerne til ACE2 receptorer, og i starten af Corona-epidimen har der i hele verden været diskussion om hvorvidt behandling med ACE1 hæmmere/angiotensin II blokkere (RASi) kunne influere på sygdomsforløb
Per Lav Madsen, overlæge dr.med.
Artificial intelligence (Random Forest models) for prediction of outcome (ICU/death) in patients admitted with COVID-19 in hospitals in East Denmark: Mulighed med AI på baggrund af køn, alder, diagnosekoder, paraklinik og vitale parametre at forudsige ved indlæggelse hvilke patienter der får udkomme ITA/død. Projektet betyder hurtig allokering til opsøgende triagering ved intensiv afdeling. I skrivende stund har vores model AUC 0,897 og testes pt på ”eksamenspopulation”.
Per Lav Madsen, overlæge dr.med.
The influence of RASi on risk of ICU/death in patients with isolated arterial hypertension: Opfølgningsstudie af allerede publicerede studie 1 med større datamateriale vil vi forsøge stratificering af RASi behandlede pt i pt med 1) HFrEF og 2) isoleret hypertension, idet det er muligt at pt med isoleret hypertension bedre undgår ITA og død end andre hypertensionpatienter.
Per Lav Madsen, overlæge dr.med.
​Serum angiotensin 2 level in the background population and relation of hypertension, diabetes and RASi treatment on subsequent S-angiotensin 2 level during COVID-19 infection.
Philip Brainin, PhD, postdoc
 Relationship between Covid-19 and tropical diseases: A prospective cohort study in the Amazon basin: Prospektivt kohorte studium i staten Acre i Brasilien, som inkluderer alle indlagte patienter med Covid-19
​Tor Biering-Sørensen, PhD
​ECHOVID-19: Undersøgelse af om ultralydskannings af hjertet og lunger på indlagte med COVID-19 kan forudsige, hvem der har høj risiko for udvikling og behandling på intensiv. Endvidere opfølgning for at undersøge eftervirkninger på hjertet efterfølgende. 


Afd. for Hud-, Allergi- og Kønssygdomme

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Anne Birgitte Simonsen, seniorforsker
Konsekvenser af øget håndhygiejne hos børn under COVID-19: Undersøgelse af forekomsten af håndeksem hos førskole- og skolebørn som konsekvens af de implementerede retningslinjer for håndhygiejne i daginstitutioner og skoler. Spørgeskemaundersøgelse
​Anne-Sofie Halling-Overgaard
​Immundæmpende behandling af hudpatienter under COVID-19 pandemien: Spørgeskemaundersøgelsen af patienternes følelser og reaktioner i forbindelse med COVID-19 hos patienter med psoriasis og atopisk dermatitis som er i behandling med systemisk immundæmpende terapi. Målgruppen er alle patienter i systemisk immundæmpende behandling for psoriasis eller atopisk dermatitis på hudafdelingerne på Aarhus Universitets Hospital og HGH.


Afd. for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Morten Beck Sørensen, Fjola Jonsdottir, Elisabeth Rønneberg
Maternel og perinatal outcome efter COVID-19 infektion i graviditeten: Monitorering af gravide og barslende med COVID-19

​Louise Kelstrup, phd og Niels Klarskov, professor

​En national kortlægning af vertikal smitte fra mor til foster ved Coronavirus SARS-CoV-2 infektion: Der afventes godkendelser fra Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet før dataindsamling startes


Afd. for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Jacob Benedict Seidelin
Prognosis and outcome in Danish patients with inflammatory bowel disease infected with SARS-CoV-2: Patienter med IBD (colitis ulcerosa og Crohns sygdom) på nationalt plan.
​Hanne Konradsen, professor
Sygeplejersker der arbejder på afdelinger med indlagte patienter med Covid-19 smitte – oplevelser og behov: Udgangspunktet er igangværende supervisionsmøder, og her samles erfaringer der kan anvendes til planlægning af støtte til personale i fremtidige lignende situationer.
​Hanne Konradsen, professor

Afprøvning af nyt måleudstyr til overvågning af patienters væskebalance: Patienter med hjertesygdom og patienter med Covid-19 smitte

Afd. for Medicinske Sygdomme

​Forskernavn
Projekttitel & Beskrivelse
Charlotte Suetta, professor
NMES to counteract muscle wasting in COVID-19 patients: Vi vil med dette projekt forsøge at minimere muskeltabet og muskelsvækkelse ifm behandling af COVID-19
Filip Knop, professor
RASCOVID-19: Aims to investigate the effect of continued or discontinued treatment with ACE inhibitors or ARBs on the course of COVID-19 in hospitalised COVID-19 patients
Filip Knop, professor
GLYCOVID-19: Aims to evaluate the effect of glycaemia on cardiac function in patients with COVID-19 by examining cardiac function by echocardiography in two patient groups: hospitalised COVID-19 patients with and without diabetes
Jens-Ulrik Jensen, professor
Probe-COVID: Et randomiseret studie for at afklare om indlæggelseslængde på hospital og risiko for intensivindlæggelse kan reduceres ved indlagte patienter med COVID-19 ved at behandle med azithromycin og hydroxychloroquin i 15 dage efter inklusion. AFSLUTTET. Publikation på vej. 
Jens-Ulrik Jensen, professor
​TICO-ITAC-TESICO: et investigator-initieret studie på en adaptiv platform der tester forskellige interventioner, p.t. passiv immunisering (monoklonale antistoffer, hyperimmuniseret plasme etc.) og surfactant-stimulerende stoffer. Studiet er finansieret af offentlige forskningsmidler.
Jens-Ulrik Jensen, professor
​HYPOTESE (TICO-ITAC-TESICO): Hos indlagte patienter med verificeret COVID-19 og forskellige grader af sygdomssværhed, kan infusion af forskellige passivt immuniserende stoffer eller lunge-beskyttende stoffer, forkorte indlæggelseslængde og forkorte tiden til ”sustained recovery” (i live og ude af hospital). 


Afd. for Nyresygdomme

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Ditte Hansen, overlæge PhD

Pro-aktiv Beskyttelse af Indlagte patienter med COVID. ProBe-COVID-trial. Kidney substudy: Formålet er at undersøge hvorvidt kombinationsbehandling med makrolidet azithromycin og hydroxy-chloroquin kan reducere risikoen for akut nyresvigt hos indlagte med COVID-19


Afd. for Røntgen og Skanning - Innovationsenheden

​Forskernavn
​Projekttitel & Beskrivelse
Felix Müller,  Michael B. Andersen og Henriette Raaschou
AI COVID-19 algoritme: Udvikling og validering af AI algoritme til automatisk detektion af lungeforandringer på CT Thorax

Felix Müller,  Michael B. Andersen og Henriette Raaschou
​AHA patienter med COVID-19 – algoritme: AHA (akutte højrisiko abdominal-kirurgisk) patienter der ved CT viser sig at have COVID-19 og ikke kirurgisk problematik, kan de findes automatisk vha. AI algoritme?
​Lene Collatz, Felix Müller,  Michael B. Andersen og Henriette Raaschou
​Diagnostiske COVID- 19 pakker: Hvilke radiologiske undersøgelser skaber værdi for COVID-19 patienter – og hvilke radiologiske guidelines skal der være i den akutte fase, ved forværring og i opfølgningen af COVID 19 patienter?
Redaktør