Vil du deltage i et forskningsprojekt om psoriasis og hjertekarsygdomme?

​Vi søger patienter med moderat til svær psoriasis. Vi søger både patienter der ikke får aktuel behandling for deres psoriasis og patienter der får behandling.

​I dag ved vi, at psoriasis ikke kun er en sygdom i huden, men en såkaldt systemsygdom, som kan ramme hele kroppen. Patienter med psoriasis har  øget risiko for flere følgesygdomme som f.eks. hjertekarsygdomme.

I et forskningsprojekt ønsker vi at undersøge, hvorfor patienter med psoriasis har en øget forekomst af hjertekarsygdomme. I projektet undersøger vi en gruppe patienter med psoriasis, som tidligere har haft en blodprop i hjertet eller hjernen og sammenligner disse med en gruppe patienter med psoriasis, som ikke har haft blodprop. 

For at deltage i dette projekt skal du kunne møde op til to ambulante besøg på Gentofte Hospital.

Du kan muligvis deltage hvis du:

 • Er > 30 år
 • Har eller har haft moderat til svær psoriasis og haft en blodprop i hjertet eller  hjernen
 • Har eller har haft moderat til svær psoriasis, ikke får aktuel behandling for din psoriasis og ikke har haft blodprop i hjertet eller hjernen.

Du kan ikke deltage hvis du:
 • Lider af demens
 • Tidligere haft kræftsygdom indenfor de sidste 3 år. 
 • Har gennemgået større operationer indenfor de sidste 6 måneder
 • Er gravid eller ammer
 • Har været i behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) eller antibiotika indenfor den sidste måned
 • Har svær nyresygdom
 • Lider af svær klaustrofobi.

Projektet består af følgende:

Første besøg med en varighed af ca. 2.5 timer:

 • Spørgeskema, undersøgelse af din hud, samt blod, urin, afføringsprøver, måling af blodtryk, højde, vægt og talje/hofte-mål 
 • Ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi) samt hjertekardiogram (EKG)
Andet besøg med en varighed af ca. 4 timer:

 • Ultralydsskanning af halspulsårene
 • PET/CT-skanning, dvs. en skanning af kroppen som foregår uden kontrast men med et sporstof. Man skal være fastende fra midnat inden denne undersøgelse
Man får ikke honorar for at deltage.

Hvis du er interesseret i at deltage, eller ønsker mere information,  så skriv til Klinik for hudsygdomme via sikker post - vælg 'Digital Post via borger.dk' (nederst på siden) - skriv 'Forskningsprojekt' i emnefeltet.  Når du skriver via sikker post, så husk at skrive din e-mailadresse og et telefonnummer i mailen.

Forsøget er godkendt af Etisk komité med journalnummer H-17003458
Redaktør