Vi glæder os til letbanen

Letbanen får fire stop i Herlev kommune - heraf ét ved Herlev Hospital. Den kommer til at køre langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby og kører efter planen sin første tur i 2023.

Det bliver væsentligt lettere at komme til og fra Herlev  med kollektiv transport, når letbanen  bliver en realitet, og den vil bringe liv og udvikling til byen. Det var konklusionen, da regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mødtes med Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) og hospitalsdirektør for Herlev og Gentofte Hospital, Klaus Lunding for at drøfte perspektiverne for letbanen. Hospitalet  i Herlev lagde rammen for drøftelsen om letbanen, da et af letbanens stop kommer til at ligge her.

"Letbanen vil være med til at binde Herlev sammen med resten af Hovedstaden. Den giver et godt alternativ til bilen for alle de mennesker, der bor og arbejder i Herlev og hver dag skal frem og tilbage", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Det bliver nemmere at komme til og fra hospitalet

Letbanen vil også få stor betydning for de over en halv mio. ambulante patienter, der hvert år skal til og fra hospitalet i Herlev. Der er masser af udvikling i gang på hospitalet, hvor der både bygges nyt Akuthus, Kvinde-Barn Center og Steno Diabetes Center Copenhagen. Hospitalsdirektør Klaus Lunding ser frem til, at letbanen får stop ved hospitalet, fordi det får betydning for de mange mennesker, der benytter hospitalet.

" Vi kan kun bifalde, at der kommer en letbane. Det vil gøre det langt nemmere for både patienter, pårørende og medarbejdere at benytte offentlig transport til hospitalet", siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.

Udviklingspotentiale for byerne langs den kommende letbane

Der er også et stort udviklingspotentiale for de byer, der ligger langs den kommende letbane.

"Herlevborgerne vil se en by, der vokser som konsekvens af letbanen. Vi vil få flere boliger og flere arbejdspladser. En bedre kollektiv trafikbetjening vil være et plus for den kæmpe store arbejdsplads, som hospitalet er. Der er også hele vækstperspektivet, når det gælder for vores bymidte og erhvervskvarteret, hvor private investorer står i kø for at være med", siger Thomas Gyldal Petersen.


Letbanen får fire stop i Herlev kommune. Den kommer til at køre langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby og den kører efter planen sin første tur i 2023.

Redaktør