Sårambulatoriet på Herlev Hospital har succes med telemedicin

Udveksling af billeder mellem hjemmesygepleje og hospital giver bedre og mere effektiv sårbehandling.
Ortopædkirurgisk Sårambulatorium på Herlev Hospital har i et års tid kommunikeret med hjemmesygeplejen via en elektronisk sårjournal. Sårjournalen giver blandt andet mulighed for at dele billeder, og det optimerer behandlingen af patienter.


- Med billederne kan vi følge udviklingen i patienternes sår og vurdere, om de skal have en hurtig tid hos os eller kan fortsætte behandlingen hjemme. Det betyder, at de kritiske kommer hurtigere i ambulatoriet, mens patienter med ukomplicerede sår ikke behøver komme ind til os, siger afdelingssygeplejerske Anne Madsen.

- Den tætte kontakt og sparring med hjemmesygeplejerskerne i kommunerne giver pote, og vi kan mærke, at der kommer en større viden til at opdage sår tidligere. Det giver håb for, at vi på sigt kan forbygge og i højere grad undgå amputationer, siger hun.

Sårambulatoriet behandler alle typer af sår, men det er især sår hos diabetespatienter, som er vanskelige at styre og kan medføre amputation. En vigtig del af systemet er derfor også, at patienterne selv kan uploade billeder i sårjournalen og rapportere om ændringer.

Redaktør