Overlæge Fredrik Folke tiltræder som professor

1. juni 2020 tiltrådte overlæge Fredrik Folke som klinisk professor i kardiologi med særlig fokus på præhospital hjertestop og genoplivning. Professoratet er støttet med 9.2 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Vent...

​45-årige Fredrik er overlæge i kardiologi på Herlev og Gentofte Hospital og han har, som klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Akutberedskab, været pioner inden for hjertestopforskning og akutte patientforløb. Blandt andet har han været med til at etablere det danske hjertestarternetværk, samt været forskningsleder på TrygFondens Hjerteløberprojekt, der fra 1. maj 2020 er blevet nationalt dækkende. 

I professoratet indgår Region Hovedstadens Akutberedskab, Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet i et tæt samarbejde:

- Det brede tværfaglige samarbejde er altafgørende for resultaterne. Jeg vil med dette professorat arbejde for at styrke samarbejdet indenfor det præhospitale og akutte område til gavn for alle akutte patienter, siger Fredrik Folke og fortsætter:

- De grene af forskningen, som jeg er involveret i, har det tilfælles, at forskningsresultaterne skal være umiddelbart anvendelige og føre til bedre behandling af borgerne. Det er hele grundlaget i vores forskning og netop der, hvor forskning for alvor giver mening. 

I professoratet vil Frederik Folke have særligt fokus på projekter i forbindelse med hjerteløbere og brug af kunstig intelligens til identifikation af akutte tidskritiske tilstande, som fx hjertestop:

- Den enkelte patient skal i højere grad tilbydes målrettet behandling, og derudover skal forskningen komme Region Hovedstadens Akutberedskab og hospitalerne til gavn, så vi bliver i stand til at gøre vores arbejde bedre, mere effektivt og på den måde skabe værdi for samfundet, siger Fredrik Folke.

Tid og sted for Fredrik Folkes tiltrædelsesforelæsning offentliggøres senere. 

Fakta: 

  • Danmark er førende indenfor akutforskning, der vedrør præhospital hjertestop og genoplivning. Sammen med førende forskere fra Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet er det lykkedes at skabe et stærkt forskningsnetværk på området, der tæller over 25 forskere, herunder en klinisk forskningslektor, flere postdocs, 12 igangværende Ph.d.-forløb og mange medicinstuderende, yngre læger, paramedicinere og sygeplejersker, som er tilknyttet forskningsprojekterne. 
  • Forskningsenheden har et bredt samarbejde med forskere fra de øvrige regioner samt internationalt samarbejde med forskningsenheder i Europa, USA, Canada, Singapore og Sydkorea. Det er også lykkedes at tiltrække udenlandske forskere til landet fra bl.a. Maastricht, Sydkorea og Singapore. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor