Center for diabetesforskning søger forsøgspersoner

​Vil du være forsøgsperson? Center for diabetesforskning søger kvindelige forsøgspersoner, som vil deltage i et otte måneders forsøg om polycystisk ovariesyndrom.

​Studiet varer otte måneder, med to perioder à 12 uger, hvor du skal tage forsøgsmedicin. Perioderne er adskilt af seks ugers pause. 

I løbet af de otte måneder er der ét screeningsbesøg og se​​ks forsøgsdage. Forsøgsdagene ligger parvis, hhv. ved opstart i studiet, efter 12 uger og efter 30 uger. Til dette studie mangler forskningsgruppen kvinder som:

  • Har PCOS
  • Har et BMI under 26 kg/m2
  • Er over 18 år gamle
  • Ikke er gravide, ønsker at blive gravide eller ammer
  • Ikke har diabetikere blandt søskende, forældre og bedsteforældre
  • Ikke bruger p-piller, mini-piller, p-stav eller p-ring​
  • Ikke tager metformin (eller er villig til at stoppe med det under studiet)

Derudover skal du for at deltage være insulinresistente, hvilket du bliver tester for på screeningsdagen. Du vil blive økonomisk kompenseret med 3000 kr. i alt for de 6 forsøgsdage.

Alle forsøgsdage vil foregå på Gentofte Hospital. 

Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer - Region Hovedstaden.
For yderligere information kontakt Louise Vedtofte på telefon: 38 67 26 88 eller e-mail: louise.vedtofte@regionh.dk
Redaktør