Frivillige strømmer til Herlev Hospital

Patienter mødes ventet og velkommen i hospitalets ankomstområder af frivillige patientstøtter fra Røde Kors.

Af Ida Marie Steensborg

Ordningen med frivillige patientstøtter fra Røde Kors er en kæmpe succes. Den gavner både patienter og hospitalets afdelinger, og de frivillige bliver flere og flere. Siden sommer er antallet af frivillige steget fra godt 20 til mere end 50.

Men hvem er de frivillige, hvorfor har de valgt at blive patientstøtter på Herlev Hospital, hvad giver det dem – og hvad får patienterne ud af det?

Birthe L. Christensen, 71, pens. forskningsbioanalytiker:

   - Jeg savnede hospitalsmiljøet og patientkontakten og ønskede at hjælpe nogen. Derfor var ’jobbet’ som patientstøtte på Herlev lige noget for mig.

- Det er meningsfyldt at hjælpe mennesker, der ankommer forvirrede til et hospital, der kan virke meget stort. Og så oplever du så utroligt mange glade smil og megen taknemmelighed.

Anette P. Knudsen, 63, efterlønner, tidl. kontoransat:

   - Jeg ønskede noget indhold i min hverdag efter mit aktive arbejdsliv, og jeg syntes, det var spændende at prøve noget helt andet end det, jeg havde lavet hele livet.

- Jeg ville gerne give noget til andre, som også kunne give mig selv noget.

Kirsten West, 54, tidl. regnskabsmedarbejder:

  

- Mange patienter ankommer lidt beklemte, men ender som oftest med at løsne op og puste ud, når du har hjulpet dem med at finde vej eller taget den snak, der ellers ikke er tid til.

- Du giver en lille smule af dig selv og får det flerdobbelt igen fra patienterne. Det er en kæmpe glæde. Og så holder arbejdet mig i gang, og jeg får også dækket et socialt behov via mine gode kolleger.

Karen Munck, 65, pens. sygeplejerske:

  

- Jeg havde brug for noget fast i min hverdag, da jeg gik på pension. Som patientstøtte kunne jeg bruge min baggrund og min erfaring med patientkontakt.

- Jeg har aldrig modtaget så meget positiv feedback i mit arbejdsliv som nu. Jeg går herfra og er helt høj! Det giver mig rigtig meget at kunne hjælpe patienter, der er bekymrede eller rådvilde. Jeg tror, de føler sig meget imødekommet på hospitalet, fordi der står nogen klar til at tage godt imod dem.

Niels Jensen, 67, pens. it-konsulent:

  

- Jeg er glad for at tale med mennesker og har været vant til det i mit job. Her er man så privilegeret kun at møde positive, smilende og taknemmelige mennesker. Det er dejligt!

- Det er rart for patienterne at møde nogen med overskud, der kan berolige, hvis de som mange kommer langvejs fra og er alene og utrygge. Et smil med på vejen til behandling giver dem en god oplevelse ved mødet med hospitalet.

Kirsten Holmberg, 44, forskningslaborant:

  

- Jeg vil gerne bruge det overskud, det har givet mig, at mine børn er blevet større, til at hjælpe andre.

- Det giver mig en god følelse at gøre en forskel for nogen og at få så mange smil og positiv feedback med på vejen.

Redaktør