Vi følger stadig ældre og sårbare helt hjem

​På trods af corona-virus så følger Følg-Hjem Teamet naturligvis stadig vores ældre og sårbare patienter helt hjem.

Vent...

​Følg-HjemTeamet er nemme at genkende i deres grønne t-shirts, når de kommer kørende med en patient i kørestol. Klar til at følge patienterne hjem trods corona-krise. I denne tid, hvor pårørende skal begrænse samværet med patienterne, er de ekstra sårbare og derfor er teamets arbejde særlig vigtigt lige nu.

"Vi sikrer, at patienterne kommer trygt hjem. Flere er bange for at blive smittet af COVID-19 både på hospitalet og i eget hjem af hjemmeplejen. Det får dem til at tage imod alt for lidt hjælp i forhold til at klare sig. I hjemmet kan vi gennemgå hverdagen med patienten og finder vi ud af behovet for hjælp. Det giver patienten en tryghed", fortæller afdelingsfysioterapeut Merete Quvang.

Når en borger følges hjem, så kontakter Følge-hjem Teamet den kommunale visitation, der visiterer hjælpen.

"Nogle patienter er slet ikke kendt i kommunen, men nu bliver der skabt en kontakt, og det giver tryghed. Sammen med patienten gennemgår vi hele indlæggelsesforløbet, den aktuelle tilstand, eventuel smertebehandling, ernæringstilstand, og hvilke aftaler patienterne har fremover med sundhedsvæsenet. Det er med til at skabe overblik for patienten", forklarer Merete Quvang, som også fortæller, at teamet kan kontakte pårørende, som kan støtte op om patienten i telefonen, selv om de bliver nødt til at holdes afstand.

Når patienten er fulgt hjem sørger teamet for, at både den kommunale visitation og patientens egen læge er informeret om den aktuelle situation.  Hvis det ikke er muligt at følge patienten hjem, så kan teamet også tage hjem til patienten dagen efter eller ringe op. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor