Vil hjælpe børn og unge med type 1 diabetes og søvnproblemer

​Børn og unge med type 1 diabetes og søvnproblemer trives dårligere end deres jævnaldrende uden sygdommen 

Vent...

​Der findes ingen danske studier af søvns betydning for hverken diabetes-håndteringen eller opnåelse af behandlingsmålet - men der ser ud til at tegne en klar tendens: Børn og unge med type 1 diabetes og søvnproblemer trives dårligere end deres raske jævnaldrende.

Cecilie Paulsrud, læge ved Afdeling for Børn og Unge på Herlev og Gentofte Hospital, har nu fået mulighed for både at dokumentere situationen og gøre noget ved den. Hun har nemlig fået en bevilling på 1.1 mio. kr. fra Danish Diabetes Academy til et ph.d.-forløb, som hun har kaldt "The importance of sleep associated tasks and outcomes".

Det endelige mål for ph.d.'en er at identificere en mulig behandlingsmetode (optimering af søvnhygiejne, diabetesbehandling og tankemylder) til at forberede søvnen hos børn og unge med type 1 diabetes. "Metoden kan tilpasses den enkelte, kræver ikke dyb psykologisk indsigt af behandleren og er ikke alt for tidskrævende. Den kan derfor nemt implementeres i klinikken", siger Cecilie Paulsrud.

Desuden vil hun komme med et validt bud på, hvor mange børn og unge med type 1 diabetes, der har søvnproblemer, og hvilke typer af problemer, de har, ligsom hun vil belyse, hvordan dårlig søvn påvirker ens diabeteshåndtering og behandlingsudfald både kortsigtet (dag til dag) og langsigtet (måneder/år).

Den viden, hun bygger sit arbejde på, er bl.a.:

  • Spørgeskemadata fra 2017 og 2020/21 og actigraf-data fra sidstnævnte periode viser en sammenhæng mellem dårlig søvn og klinisk relevante højere HbA1c-niveauer hos danske børn og unge.
  • På trods af store teknologiske fremskridt i behandling af type 1 diabetes (insulinpumper og kontinuerte glukosemålere) opnår over 50 % af de unge ikke behandlingsmålet. Der er sammenhæng mellem diabeteshåndteringen målt som fx antal målinger af blodsukker og afgivelse af insulin bolus, og om den enkelte når behandlingsmålet. Dem, der ikke når behandlingsmålet, har større risiko for senkomplikationer og større risiko for psykiatriske lidelser som angst og depression.
  • Omkring 15 % af unge mellem 16 og 24 år rapporterede i "Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017" at have søvnproblemer. Det er en stigning på hele 33,3 % siden den første undersøgelse i 2010.
     
  • I Danmark lever omkring 4.000 børn og unge (< 18 år) med type 1 diabetes, og de ser ud til at have flere søvnproblemer end baggrundsbefolkningen.

  • Søvnproblemer kan potentielt påvirke ens evne til optimal diabetes-håndtering via dårligere hukommelse og planlægning samt nedsat opmærksomhed og læring.
     
  • Få internationale studier har undersøgt sammenhængen mellem søvn og metabolisk kontrol. Dog virker tendensen klar, nemlig at børn og unge med type 1 diabetes og søvnproblemer også har højere HbA1c og er i øget mistrivsel.

"Søvnproblemer kan potentielt påvirke ens evne til optimal diabetes-håndtering via dårligere hukommelse og planlægning samt nedsat opmærksomhed og læring"

 

Fakta

Cecilie Paulsrud, cand.med.

Har fået bevilget 1,1 mio kr. af Danish Diabetes Academy
Titel på projekt: The importance of sleep associated tasks and outcomes

Forskningsinstitution: Afdeling for børn og unge, Herlev og Gentofte Hospital

Vejleder: Lektor Jannet Svensson, cand.med., ph.d., Afdeling for Børn og Unge, Herlev og Gentofte Hospital

Kontakt

Cecilie Paulsrud
E-mail: cecpaulsrud@gmail.com
Tlf: + 45 31 95 83 73
https://www.linkedin.com/in/cecilie-paulsrud-2b5b38204/

Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tlf: +45 2964 6764


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor