Vil finde patienter i risikogruppe før de selv mærker, de er syge

​Værktøjet er ekkokardiografi, der gør det muligt at måle det præcise sammentrækningsmønster af hjertets vægge samt måle hjertets dimensioner ned til millimeter niveau

Vent...

​Stadigt flere med type 2 diabetes udvikler hjerte-karsygdom, og i dag er denne sygdom den primære årsag til død i patientgruppen. Nu mener en ung læge, Mats C.H. Lassen, 26 år, at udviklingen kan vendes: Han har netop fået mulighed for at arbejde videre med sin hypotese om, at man tidligt kan identificere personer i risiko, og før de selv mærker hjerteproblemer af nogen art.  "I dag har vi god behandling til at bremse forløbet af alvorlig hjertesygdom, men som det er i dag, benytter vi den først, når folk er syge. Mit håb er, at vi kan redde mange, hvis vi kan finde dem tidligere og komme tidligere i gang med behandling," siger han.

Baggrunden for Mats C.H. Lassens tanke er, at nye, effektive metoder til at detektere tidlige strukturelle og funktionelle ændringer i hjertet gennem de seneste år er blevet forbedret, og at særlig ekkokardiografi har udviklet sig meget.

"Det er nu muligt at måle det præcise sammentrækningsmønster af hjertets vægge samt at måle hjertets dimensioner ned til millimeter niveau. Det gør ekkokardiografi til et ideelt værktøj til at identificere små type 2 diabetes-relaterede ændringer ved hjertet. Når vi kan det, vil det lede til tidligere diagnosticering af type 2 diabetes-relateret hjertesygdom og til, at vi kan gribe ind med relevant behandling tidligere. Det ville resultere i bedre behandling og dermed også bedre prognose hos mennesker med type 2 dibaetes," siger Mats C.H. Lassen. 

Han arbejder på Afdelingen for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, og skal tage sin ph.d. under vejledning af Tor Biering-Sørensen, cand.med., MPH, ph.d., Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Pengene til arbejdet - 1.1 million kr. - er bevilget af Danish Diabetes Academy.

Fem mål for forskningen

Mats C.H. Lassen har opstillet fem mål for sin forskning:

1) Vurdere hyppigheden af sub-kliniske hjerteændringer i patienter med type 2 diabetes uden kendt hjertesygdom ved hjælp af avanceret ekkokardiografi og hybrid rubidium PET/CT af hjertet.

2) Sammenligne disse fund med ekkokardiografiske fund i patienter med type 2 diabetes, der allerede har udviklet hjertesvigt, for at se om det er de samme slags ændringer, man kan se.

3) Undersøge den prognostiske værdi af type 2 diabetes-relaterede ændringer i hjertet i relation til senere morbiditet og mortalitet.

4) Isolere de mest robuste risikomarkører, der kan hjælpe klinikere med at identificere de patienter, der er i høj risiko for hjerte-kar-sygdom som følge af type 2 diabetes.

5) Undersøge effekten af type 2 diabetes på hjertet over en 10-årig periode ved brug af unikke temporal data fra 4. og 5. runde af Østerbroundersøgelsen.

Til Harvard et år

Mats C. H. Lassen skal tilbringe et af sin ph.d.-år i USA på Brigham and Woman's Hospital, Harvard Medical School, i Boston. Han ser selv store perspektiver i samarbejdet med amerikanerne, som har udført nogle af de største randomiserede undersøgelser af hjertesyge og med store undergrupper af deltagere med diabetes. "Det åbner for muligheden for et tættere samarbejde om kardiovaskulære kompliationer til diabetes fremover mellem Harvard Medical School, Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet," siger han.

Fakta om Mats C.H. Lassens hypotese

Ekkokardiografi kan bruges til at se tegn til tidlig type 2 diabetes-relateret hjertesygdom i patienter uden tidligere kendt hjertesygdom.

Tilstedeværelsen af disse tegn på hjerteændringer er forbundet med en dårligere prognose og kan bidrage med information udover, hvad traditionelle risiko-scoringssystemer på nuværende tidspunkt kan.

Effekten af type 2 diabetes på hjertet over en 10-årig periode kan modificeres af andre risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.

Ændringer i hjertets struktur og funktion i patienter med type 2 diabetes og hjertesvigt er allerede til stede, dog i mildere grad, i asymptomatiske patienter med type 2 diabetes uden kendt hjertesygdom.

Fakta

Mats Christian Højbjerg Lassen, cand.med.

Har fået bevilget 1,1 million kr. af Danish Diabetes Academy

Titel på projekt: Understanding the Diabetic Heart: A Deep Dive into the Prevalence and Prognostic Implications of Diabetes-related Cardiac Pathology

Forskningsinstitution: Afdelingen for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet

Vejleder: Lektor Tor Biering-Sørensen, cand.med., MPH, ph.d., Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet

Kontakt

Mats Christian Højbjerg Lassen
E-mail: mcha@live.dk
Tlf: +45 29 80 67 79

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tlf: +45 29 64 67 64

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor