Invitation til samarbejde med gymnasier efter at ni stærkt påvirkede unge blev indlagt efter fest

Herlev og Gentofte Hospital har aldrig oplevet så mange patienter og så stærkt påvirkede unge. Derfor tilbyder hospitalet nu at samarbejde med gymnasierne og stille sin viden til rådighed.

Ni stærkt påvirkede unge blev indlagt på Børnemodtagelsen på Herlev Hospital efter en fest i Dyrehaven. Nogle af de unge var livstruede. Børnemodtagelsen blev overbelastet og måtte en overgang omdirigere patienter til andre hospitaler. Hospitalet har aldrig oplevet noget lignende.

Derfor har hospitalet nu skrevet til rektorer på gymnasier i Region Hovedstaden og tilbudt sin hjælp og viden. Målet er at forebygge, at en sådan episode gentager sig. I stedet vil hospitalet gerne bidrage til, at de unge får et sjovt, godt og sikkert ungdomsliv.

Du kan læse hospitalets brev til rektorerne her:

Kære rektorer​

Fredag d. 12. august 2016 havde vi følgende oplevelse i Børnemodtagelsen på Herlev Hospital:

Ni unge i alderen 15-17 år kom ind med ambulance. De unge kom fra en fest i Dyrehaven, hvor unge har tradition for at mødes den første fredag efter skolestart. To af de unge havde så livstruende forgiftninger, at de ikke kunne trække vejret og kom i respirator på intensivafdelingen. Hos en tredje rettede vejrtrækningen sig i Børnemodtagelsen.

Alle unge var svært påvirkede. Børnemodtagelsen blev overbelastet og måtte i en periode omdirigere patienter til andre hospitaler for at klare presset.

Heldigvis endte episoden ikke fatalt, og lørdag formiddag kunne vi udskrive alle unge igen. 

Vi er dog stadig chokerede over, hvor svært forgiftede flere af de unge var. Vi har aldrig oplevet noget lignende i Børnemodtagelsen, hverken hvad angår antallet af unge, der kom ind og sværhedsgraden af deres forgiftninger.

Vi er også bekymrede. Den drukkultur, vi var vidne til i fredags, er både destruktiv og sundhedsskadelig. Det er vores opfattelse, at udskejelserne i forbindelse med skolestartfesten er eskaleret, og at de unge mangler viden og erfaring til at kende konsekvenserne af indtaget af alkohol og stoffer. Måske er de også udsatte for påvirkninger af ældre kammerater. 

Det er voldsomt og akut i situationen, men vi frygter også konsekvenser på langt sigt. Særlig påvirkningerne af hjernens funktion bekymrer os hos unge i den aldersgruppe, ligesom deres kroppe er i en rivende udvikling, som gør dem særligt sårbare over for forgiftninger.

Derfor vil vi, som sundhedspersonale med særlig viden om børn og unge, opfordre til, at I på skolerne i fællesskab med forældre, elevråd, tutorer m.fl. indleder en dialog med de unge om, hvordan de kan feste, have det sjovt og samtidig tage vare på sig selv.

Vi vil meget gerne stille vores faglighed til rådighed i den dialog og f.eks. byde ind med viden til de unge om, hvordan alkohol og alkohol blandet med andre stoffer kan bringe ellers fuldstændig sunde og raske unge mennesker i en tilstand, hvor de i værste fald kan blive truet på livet.

Vi kan f.eks. deltage i debatarrangementer eller lignende, hvor de unge kan spørge, og vi kan fortælle, hvordan alkohol og euforiserende stoffer påvirker kroppen. I løbet af det kommende år kan vi på den måde i fællesskab gøre vores til, at en episode som i år ikke gentager sig næste år.

I er velkomne til at kontakte os for bidrag til, hvordan vi alle sammen kan være med til at skabe et godt, sjovt og sikkert ungdomsliv.

Med venlig hilsen

Jan Toftholm, vicedirektør

Eva Mosfeldt Jeppesen, ledende overlæge på Børneafdelingen

Merete Eshøj Thomsen, ledende oversygeplejerske på Børneafdelingen


Redaktør