Vægttab mindsker gener fra psoriasis

​Vægttab har væsentlig og langvarig positiv effekt på sværhedsgraden af psoriasis, samtidig med at livskvaliteten øges. Det viser et nyt studie foretaget af Herlev og Gentofte Hospital i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet m.fl. Resultaterne er lige blevet offentliggjort i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift The American Journal of Clinical Nutrition.

60 overvægtige forsøgspersoner med psoriasis tabte sig i gennemsnit 15 kg over en periode på 16 uger, samtidig med at de fik højere livskvalitet, og at sværhedsgraden af deres psoriasis mindskedes. Da der et år senere blev fulgt op på forsøgspersonerne lå de stadig 10 kilo under deres udgangsvægt, og effekten på deres psoriasis og livskvalitet var bibeholdt.

 

Mere overvægt giver mere psoriasis

- Der er 150.000 danskere, der lider af varierende grader af psoriasis, fortæller forsøgets projektleder professor og overlæge Lone Skov  fra Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet. Og vi ved, at der en sammenhæng mellem overvægt og psoriasis. Det vil sige, at mere overvægt er lig med et hårdere angreb af sygdommen.

Hun bakkes op af professor dr. med. Arne Astrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, der var medforfatter på den videnskabelige artikel: 

Vi ved også, at både psoriasis og overvægt er forbundet med en øget forekomst af hjerte/kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og diabetes. Hvis vi derfor kunne få overvægtige psoriasis-patienter til at tabe sig og holde vægten, så kunne der potentielt være væsentlige afledte positive effekter på deres helbred og livskvalitet.

 

Vægttab førte til bedre livskvalitet

I 2012 gennemførte man derfor et studie, hvor overvægtige forsøgspersoner med psoriasis tabte sig 10-15 % af deres udgangsvægt, og studiet viste, at der var en god tendens til, at vægttabet forbedrede forsøgspersonernes psoriasis. Desuden viste studiet meget tydeligt, at vægttabet førte til en markant bedre livskvalitet. Og effekten holdt sig. ​

- Da vi undersøgte forsøgspersonerne et år senere havde de kun taget 5 kg. på i vægt, så de stadig lå 10 kg. under udgangsvægten. Det var imponerende i sig selv. Men det var endnu mere positivt, at de også havde bibeholdt effekten af det oprindelige vægttab på både sværhedsgraden af deres psoriasis og deres livskvalitet, fortæller 1. reservelæge, ph.d. Peter Jensen Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet.

 

Vægttab som et element i effektiv behandling

Professor Arne Astrup pointerer resultaternes relevans for behandlingen af psoriasis-patienter: Resultaterne understreger vigtigheden af, at man også skal fokusere på vægttab som en del af en bredspektret indsats for effektivt at behandle psoriasis på overvægtige. Som en afledt effekt af vægttabet vil man muligvis også kunne mindske de følgesygdomme, som en del overvægtige lider af. Og det giver en stor effekt på patienternes trivsel.

 

Redaktør