Topmoderne robotteknologi giver patienter hurtigere svar på blodprøver

​Hvert år afgiver Klinisk Biokemisk Afdeling over 15 millioner analysesvar på Herlev og Gentofte Hospital. Nu skrues der op for hastigheden med helt nyt automatiseret laboratorieudstyr til gavn for patienterne. Regionsrådet har bevilliget 13 mio.kr. til installationen af det automatiserede udstyr.

Vent...

Laboratorie 1.jpg

Hurtige og præcise prøvesvar døgnet rundt er afgørende for at patienter på hospitalet kan få den rette behandling til tiden. Derfor har Klinisk Biokemisk Afdeling netop taget nyt, automatiseret laboratorieudstyr i brug, som bringer afdelingen helt i front nationalt og internationalt.

Til glæde for patienter og hospital

Den nye teknologi gør det muligt at sænke den tid der går fra patienten får taget en blodprøve, til svaret ligger hos lægen eller sygeplejersken. Og samtidig kan afdelingen i endnu højere grad imødekomme den stigende mængde af prøver, der skal analyseres.

- Når du bliver indlagt, så kan et hurtigt svar på en blodprøve betyde, at du hurtigere bliver udredt, kommer i behandling og kan komme hjem igen. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu kan tilbyde vores patienter et langt hurtigere svar på prøver og dermed give hurtigere klarhed over evt. sygdom og videre behandling, udtaler Karin Friis Bach (R) næstformand i regionsrådet.

laboratorium 2.jpg

Ledende overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling Pia R. Kamstrup mener også, at fordelene ved automatiseringen er store.

- Den helt store gevinst ved automatiseringen er muligheden for at bringe analysetiden for de fleste prøver ned på højst 60 minutter - uanset om det drejer sig om akutte, indlagte eller ambulante patienter. Det vil gøre en forskel, både for patienter og de kliniske afdelinger her på hospitalet. Desuden giver den øgede analysekapacitet os bedre mulighed for at understøtte hospitalets forskning, siger Pia R. Kamstrup.

Fokus på ansattes færdigheder

Automatiseringen betyder også, at de manuelle opgaver for de ansatte bliver reduceret så meget som muligt, der hvor det giver mening.

- I stedet for at skulle håndbære en blodprøve fra A til B når den skal analyseres, så vil afdelingens medarbejdere få mulighed for at fokusere på opgaver, der trækker mere på deres tekniske og uddannelsesmæssige færdigheder, siger ledende bioanalytiker, Kristina Rasmussen.

Flere forbedringer på vej

Sideløbende med automatiseringen bliver der etableret et rørpostsystem, der vil gøre transporten af prøver fra Herlev Hospitals afdelinger til analyseområdet endnu hurtigere. Der vil også ske en ombygning af den ambulante blodprøvetagning i Herlev, så forløbet før og efter prøven er taget bliver mere automatiseret.

 

PRESSEINFORMATION:

Herlev og Gentofte Hospital: Via pressekonsulent Andreas Bennekou på 38673040 / andreas.bennekou@regionh.dk

Næstformand i regionsrådet Karin Friis Bach (R) : Via Region Hovedstadens pressevagt på 70209588 / presse@regionh.dk

Fakta

Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital afgiver årligt over 15 mio. analysesvar til brug i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme hos patienter og borgere tilknyttet hospitalet eller primærsektoren i hospitalets optageområde. 
Klinisk biokemi er et tværgående lægeligt speciale, som beskæftiger sig med analyser af patienters blod, urin, led- og spinalvæsker mv.

De nye automatiserede laboratorieløsninger leveres af Siemens, og er placeret både i Gentofte og i Herlev. I Herlev er der desuden et ekstra bånd for at sikre maksimal driftssikkerhed på et af regionens største akuthospitaler.

De automatiserede processer omfatter ca. 80% af alle blodprøveanalyserne.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor