To store donationer til forskning i eksem og hjertekarsygdomme

​LEO Fondet har doneret i alt 24,2 mio. kr. til to forskningsprojekter på henholdsvis Hjerteafdelingen og Hud- og Allergiafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. Begge projekter foregår i samarbejde med Icahn School of Medicine, New York.

Her i efteråret går to store forskningsprojekter i gang på Herlev og Gentofte Hospital. Det ene har som mål at skabe en avanceret sygdomsmodel, der klarlægger sammenhængen mellem psoriasis og hjertekarsygdomme. Det andet skal løse gåden om, hvorfor atopisk eksem og håndeksem opstår og, hvordan det bedst behandles.

De to projekter har netop modtaget henholdsvis 13,1 og 11,1 mio. kr. i støtte fra LEO Fondet. Støtten deles med samarbejdspartneren på begge projekter, Icahn School of Medicine, New York.

 

Netværksmodel for flere sygdomme

For begge projekter er der tale om nyskabende forskning, der er relevant for mange patienter. En blodprop i hjertet eller et slagtilfælde er en af de hyppigste dødsårsager for både mænd og kvinder, og psoriasis har vist sig at være en risikofaktor – selv hvis de almindelige risikofaktorer ikke er til stede. Det kommende forskningsprojekt vil se på sammenhængen mellem de to sygdomme, og målet er at skabe en netværksmodel, der gør det muligt at afsløre nye mekanismer for sammenhængen og bidrage til udvikling af nye behandlinger.

- Vi har store forventninger til denne model. Den kan blive en nyskabelse, der kan støtte forskningen ikke bare inden for sammenhængen mellem psoriasis og hjertekarsygdomme, men også inden for andre områder i grænsefladen mellem hjertekarsygdomme og kroniske betændelsestilstande fx gigtsygdomme, siger Peter Riis Hansen, forskningslektor og overlæge på Hjerteafdelingen.

 

Hvordan opstår eksem

Det andet forskningsprojekt retter sig mod de 10-20 pct. af befolkningen, der har atopisk eksem eller håndeksem.  Til trods for sygdommenes udbredelse mangler man stadig den fulde viden om, hvordan de opstår, og hvordan de individuelt skal behandles hos hver patient.  Jeanne Duus Johansen, professor, og Nina Glasser Heede, cand.scient. fra Videncenter for Allergi vil i projektet forske i de molekylære sygdomsmønstre, der karakteriserer forskellige typer af eksem.

- Der er aldrig tidligere gennemført en undersøgelse som denne. Vi har store forventninger til, at den kan give os et gennembrud i, hvordan vi forstår, klassificerer og behandler atopisk eksem og håndeksem. For patienterne vil det betyde bedre muligheder for den rette behandling samt for at forebygge sygdommene, siger Jeanne Duus Johansen.

Formand for Forskningsrådet og vicedirektør Steen Werner Hansen glæder sig over projekterne og ser dem som gode eksempler på den type forskning, der foregår på hospitalet.

- Vi har mange virkelig dygtige forskere, der har et internationalt samarbejde og bidrager til den høje faglige kvalitet på hospitalet. Samtidig prioriterer vi forskning, der hurtigt kan omsættes til behandling. Alt sammen til gavn for patienterne, siger Steen Werner Hansen.

Redaktør