​​

Tidlig udskrivelse forbedrer overlevelsen for patienter med hjerteklapbetændelse

​Når patienter med hjerteklapbetændelse hurtigere udskrives til færdigbehandling med antibiotika i hjemmet, øger det deres chance for at være i live fem år senere

Vent...

Det er ikke alene rart at komme hjem til sig selv efter et ophold på hospitalet – et landsdækkende studie af patienter med hjerteklapbetændelse viser, at det også øger overlevelsen at komme tidligt hjem.

I alt 400 patienter med hjerteklapbetændelse indgik i studiet, efter at deres tilstand var stabiliseret. Ud fra lodtrækning fortsatte den ene halvdel af patienterne den helt traditionelle behandling med indsprøjtning af antibiotika ind i blodårerne under indlæggelse. Den gruppe var i gennemsnit indlagt i i alt 36 dage. Den anden halvdel af patienterne skiftede midt i forløbet til at få antibiotika som piller og kunne derfor udskrives til videre behandling med antibiotika i hjemmet efter i alt 20 dages indlæggelse.

Efter fem år var 70 døde (35 procent) af den gruppe, der forblev indlagt til behandling gennem blodårerne, mod 47 døde (23 procent) i den gruppe, der overgik til tabletbehandling i hjemmet.

- Det svarer til, at vi i op til fem år efter behandlingen af hjerteklapbetændelsen kan se, at patienterne, der blev færdigbehandlet i hjemmet, havde 39 procent lavere risiko for at dø sammenlignet med de traditionelt behandlede patienter, siger professor, overlæge Henning Bundgaard, Rigshospitalet, som sammen med professor, overlæge Kasper Iversen, Herlev og Gentofte Hospital, stod for studiet.

Lang indlæggelse kan svække grundformen

- Jo længere tid man er på hospitalet, jo svagere risikerer man at blive. Når man kommer hjem, går man tur, køber ind, er social og opretholder sit liv og holder sig i bedre form, både fysisk og mentalt. Hvis man bliver længere på hospitalet, kan man blive mere svækket og ende med en dårligere grundform. Når man senere risikerer at blive ramt af cancer, lungebetændelse, blodprop eller blærebetændelse, kan ens grundform være afgørende for, om man overlever, siger Henning Bundgaard.

Ifølge Kasper Iversen forventede forskerne, at tabletbehandling i hjemmet var lige så effektivt som den traditionelle behandling under indlæggelse.

- Men vi er overraskede over at se en så udtalt forbedring af overlevelsen. De resultater, der allerede blev offentliggjort efter et halvt års opfølgning af patienterne, har allerede mange steder i verden ført til, at det nu er standard at give patienter med hjerteklapbetændelse en del af behandlingen med hjem. Dette understøtter de nye resultater i høj grad. Vi har også set ved andre sygdomme, at kortere indlæggelse kan føre til bedre forløb, og vi bør nok overveje, om man generelt skal forsøge at forkorte indlæggelser på hospitalet, siger Kasper Iversen.


Er blevet opmærksomme på omkostning

Forskerne kan ikke præcist sige, hvor meget af effekten der skyldes skiftet til tabletbehandling, og hvor meget der skyldes den kortere indlæggelse.

- Det gør nok ikke den store forskel, om man er indlagt to eller fire dage. Men kommer vi op på flere ugers forskel, er det velkendt, at der sker noget under en indlæggelse. Der bliver taget noget af ens autonomi, og man er omgivet af andre syge mennesker. Det har en omkostning, som vi måske ikke tidligere har været tilstrækkeligt opmærksomme på, siger Henning Bundgaard.

Studiet er 10. februar publiceret i det ansete tidsskrift New England Journal of Medicine.

I Danmark rammes cirka 600 patienter hvert år af betændelse i hjertet.

​For mere information kontakt:

Louise A. Poulsen, louise.andresen.poulsen@regionh.dk, 2977 8813, Kommunikations- og pressekonsulent, Hjertecentret, Rigshospitalet

Andreas Bennekou, andreas.bennekou@regionh.dk, 38673040, Pressekonsulent, Herlev og Gentofte Hospital

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor