Nyt studie viser sammenhæng mellem astma og tarmflora hos små børn

​​​Børn med en umoden bakteriesammensætning i tarmen ved 1-års alderen har øget risiko for astma, når de når 5-års alderen. Det viser et studie fra Dansk BørneAstma Center på Herlev og Gentofte Hospital.

Forskere har i et stort studie på 690 danske børn undersøgt sammenhængen mellem bakteriesammensætningen i tarmen, som udvikles indenfor de første leveår, og efterfølgende risiko for astma.

Børnene blev fulgt tæt fra fødslen og  forskerne analyserede løbende afføringsprøver, som blev indsamlet før børnene fik diagnosticeret astma.

Øget risiko ved umoden bakteriesammensætning
Studiet viser, at børn med en umoden bakteriesammensætning ved 1-års alderen har en øget risiko for astma ved 5-års alderen. En umoden bakteriesammensætning ved 1-års alderen er karakteriseret ved mere at ligne prøver indsamlet ved tidligere prøvetidspunkter end alderssvarende prøver.

Det er især tydeligt blandt børn født af  mødre med astma, hvilket kan tyde på, at uhensigtsmæssig mikrobiel stimulering i løbet af det første leveår kan medvirke til at udløse netop disse børns nedarvede astmarisiko. Samtidig viser studiet, at den umodne bakteriesammensætning især hænger sammen med astma hos børn, som samtidig udvikler allergisk sensibilisering.

Nye muligheder for forebyggelse
Studiet har store perspektiver i forhold til at finde nye veje til forebyggelse af astma. Ved tilførsel af  probiotisk kosttilskud til børn i risikogruppen i det første leveår kan man forestille sig, at det vil være muligt at hjælpe modningsprocessen af barnets tarmflora på vej og på den måde beskytte barnet mod astma.

Professor Hans Bisgaard fra Dansk BørneAstma Center har stået i spidsen for forskerteamet.

Studiet er publiceret i Nature Communications og kan også læses på videnskab.dk.


Redaktør