Ny app skal sikre, at flere er klar til kikkertundersøgelser

Tyk- og endetarmskræft er den tredje hyppigste kræftform i Danmark, og en kikkertundersøgelse er det mest effektive værktøj til at opdage og følge sygdommen. Ny app skal hjælpe patienterne på vej.

Vent...

​Undersøgelse af tarmen kræver, at den er helt tømt for afføring, før man kan tjekke slimhinden grundigt, og desværre må ca. 1 ud af 4 undersøgelser aflyses, bl.a. fordi borgeren møder op til undersøgelse uden at være ordentligt udrenset. 

Det kan skyldes mange ting, men en forklaring er, at det kan være svært at forstå vejledningen, som på skrift forklarer, hvad man må spise og drikke i dagene op til undersøgelsen. 

Som borger er det ærgerligt at blive sendt hjem og skulle starte forfra med ud-rensning, ligesom der går længere tid, før man får afklaret, om der er noget alvorligt galt. For hospitalet er det dårlig udnyttelse af kapaciteten, når en borger må sendes hjem igen.

TarmTjek guider og giver tryghed

Med den nye app ’TarmTjek’ på mobiltelefonen bliver man med ord og grafik guidet præcist igennem hele udrensningsforløbet og får besked om, hvad man skal gøre hvornår i forbindelse med udrensningen. I app’en er der både information om fødevarer, man skal undgå, og der er mulighed for push-beskeder, som f.eks. minder om, hvornår det er tid til at tage udrensningsmedicin. 

- Vi er altid kede af at skulle sende patienter hjem igen. Vi ved, at de har sat sig op til undersøgelsen og gerne vil have den overstået og en afklaring af, om de er syge. Vi har store forventninger til, at den nye, visuelle app kan hjælp og støtte patienterne, så de kommer rigtigt igennem udrensningsforløbet og kan få gennemført deres undersøgelse, som planlagt, siger afdelingssygeplejerske Jannie Nielsen, som har været med til at udvikle app’en. 

TarmTjek  er bygget af sundhed.dk i samarbejde med Afdeling for Mave, Tarm og Leversygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, Tarmkræftforeningen og COPA og skal man til kikkertundersøgelse på Herlev og Gentofte Hospital, får man fremover få information om ’TarmTjek’ i indkaldelsesbrevet i e-boks.

Sundhed.dk har været med til at bygge og udvikle flere apps, og her har man gode erfaringer med at støtte borgerne ad den vej. 

- I dag forventer borgere at få information stillet til rådighed, dér hvor de er – det gælder også, når de bliver syge. Vi har gode erfaringer med at udvikle apps, der giver patienter overblik over det forløb, de skal igennem. At have overblik over situationen skaber tryghed, fordi patienten ved, hvad de kan forvente, hvad der skal ske og hvornår, det skal ske, siger Lone Langballe, formand for bestyrelsen i sundhed.dk.

Fakta under grafikken ...
Hent ’TarmTjek’ her: 


  • Læs mere om ’TarmTjek’ og apps i sundhedsvæsenet.
  • Udviklingen af TarmTjek har fået økonomisk støtte fra Louis-Hansen Fonden, Innovationspuljen i Region Hovedstaden og Aktivitetspuljen til Sygdomsbe-kæmpende organisationer. 
  • En undersøgelse gennemført af kandidatstuderende på CBS viste, at ud af en gruppe på 120 personer, som skulle gennemgå en kikkertundersøgelse, brugte hovedparten i forvejen smartphones og var klar til at bruge en app i forbindelse med udrensning, hvis det blev anbefalet af sundhedsprofessionelle.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor