Sundhedsplatformen

​Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet har taget det nye fælles it-system Sundhedsplatformen i brug.

Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet har taget det nye fælles it-system Sundhedsplatformen i brug.

Frem mod 2018 indføres Sundhedsplatformen på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sundhedsplatformen erstatter 30 forældede og usammenhængende it-systemer. Der er tale om en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere. Indtil videre er Sundhedsplatformen rullet ud på Herlev og Gentofte Hospital og senest på Rigshospitalet.

I takt med at Sundhedsplatformen udrulles samles patientoplysninger ét sted. Det giver personalet et bedre overblik over patientforløb og undersøgelser – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner.
 
Læs mere om Sundhedsplatformen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs også mere på www.sundhedsplatform.dk

Min Sundhedsplatform

Som patient på Herlev Hospital har du selv digital adgang til dine oplysninger via Min Sundhedsplatform.
 
På Min Sundhedsplatform kan du blandt andet:
• Læse udvalgte notater fra din journal
• Se prøvesvar
• Følge med i undersøgelser og behandlinger
• Stille spørgsmål til den afdeling, du er tilknyttet.

I Min Sundhedsplatform kan du også få et overblik over de fagpersoner, der har lavet opslag i din journal.  På listen vil der typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med på hospitalet, men der vil også ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling.

Hvis du er bekymret over, om der har været uberettigede opslag i din journal, er du altid velkommen til at kontakte den afdeling, du er tilknyttet. Du kan også kontakte en patientvejleder – find kontaktinformation i boksen til højre.


Log ind på www.minsundhedsplatform.dk med NemID

Indkaldelse via e-Boks og på borger.dk

I forbindelse med Sundhedsplatformen har vi også opdateret vores kommunikation med dig via e-boks og borger.dk. For eksempel består din indkaldelse nu af to dele:

  • Selve indkaldelsen med angivelse af tid og sted 
  • Vigtige bilag.

Husk altid at åbne alle bilag, som følger med din indkaldelse. Bilagene kan bl.a indeholde  informationer om vigtige forberedelser du skal gøre dig, inden din aftale på hospitalet.

Redaktør