Styr på kateterbrugerne

​Enheden for specialiseret sygepleje i urinveje arbejder for at optimere og forbedre kateterbrugernes pleje og behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Og efterspørgslen på den specialiserede viden og kompetenceudvikling har vist sig at være stor – både hos hospitalerne og primærsektor. 

Vent...

​​- Har vi ikke styr på vores patienter?
Det spørgsmål måtte Afdeling for Urinvejssygdomme stille sig selv, ovenpå en masse – unødvendige, skulle det vise sig – henvendelser fra plejepersonalet i primærsektor og indlæggelser af patienter til akut kateterskift.
 
Det blev startskuddet for etableringen af Enheden for specialiseret sygepleje i urinveje, som Line Sandlykke Pedersen, projektleder og Rikke Maria Rytter Maegaard, projektsygeplejerske står i spidsen for. Målet dengang og nu er, at optimere patientforløbene på tværs af primær sektor for de mange patienter og borgere, der lever med et kateter, og at reducere indlæggelser og genindlæggelser som følge af kateterrelaterede komplikationer. 

Kateterpleje og behandling kan være vanskeligt både for patienten og plejepersonalet

Mange kateterbrugere er tilknyttet primærsektoren, hvor hjemmesygeplejerskerne har ansvaret for kateterplejen. Desuden kan flere af opgaverne, der er relateret hertil, være uddelegeret til fx SOSU-assistenter og hjælpere og indimellem ufaglært personale. Det er veldokumenteret at kateterpleje og behandling kan være vanskeligt både for patienten og plejepersonalet. Bliver kateterpleje og behandling ikke håndteret korrekt er kateterbrugerne i højere risiko for kateterrelaterede komplikationer, som kan føre til (gen)indlæggelser og har stor indflydelse på patienternes livskvalitet.

Line Sandlykke Pedersen fortæller:

- Komplikationerne, som kan opstå, kan være udfordrende at håndtere for hjemmesygeplejersken, da han eller hun ofte står alene uden den specialiserede viden og kompetencer, det kræves for at løse problemet. Løsningen kan derfor ende med akut hospitalsindlæggelse - i 2019 og 2020 modtog akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte hospital til sammen 1000 patienter til akut kateterskift.

Flytter specialiserede kompetencer ud i kommunen

For at kunne forebygge de akutte (gen)indlæggelser, der er relateret til kateterkomplikationer, har enheden derfor fokus på at flytte specialiserede kompetencer ud i kommunen.

- Vi er godt i gang med at gøre specialiseret viden let tilgængelig, for personalet der står ude ved borgeren. Vi har bl.a. udviklet ”Mit hjemmeforløb” som er en platform, plejepersonalet kan tilgå fra fx mobiltelefon eller tablet, hvor der findes animationsfilm, som guider i forskellige kateterprocedurer. Derudover tager vi ud og underviser sundhedspersonalet på både hospitalsafdelinger og i primærsektoren i kateterpleje- og behandling, og vi støtter, vejleder og rådgiver også via telefonisk hotline, siger Rikke Maria Rytter Maegaard og fortsætter:
 
- Størstedelen af plejepersonalet vi kommer ud til, har ikke den rette viden – og ved heller ikke at de mangler den – i håndteringen af kateterpleje og behandling. Men de ønsker at have fokus på det, og vi oplever en utrolig stor begejstring og positiv feedback hos personalet, når vi er ude. Ofte er det ganske lidt, der skal justeres og skrues på, så vi sammen får løftet, opkvalificeret og ensrettet behandlingen.  
 
Én af dem, der har modtaget undervisning af Line Sandlykke Pedersen og Rikke Maria Rytter Maegaard, er Nadia Mansfeldt Agger, hygiejnesygeplejerske i Halsnæs kommune:
 
- Det var enorm brugbar læring, jeg fik med fra undervisningen, og der er dele af det, der også indgår i min egen undervisning i infektionshygiejne nu. Line og Rikke sørger for, at vi får nogle værdifulde kompetencer og små fif og teknikker med os hjem til hverdagen i plejecentrene og hjemmeplejen, som gør en kæmpestor forskel for både personale og patienter. Så jeg banker i bordet for at alle plejecentrene i Halsnæs kommune, skal få undervisningen. Vi ser flere og flere komplekse patienter inkl. kateterbrugere ude i plejecentrene og i hjemmeplejen, så der er slet ingen tvivl om, at den viden og kompetenceudvikling, Line og Rikke tilbyder, er af stor betydning, siger Nadia Mansfeldt Agger.

Hospital og primærsektor har et fælles ansvar

Enheden for specialiseret sygepleje i urinveje har eksisteret i knap et år nu, og beder man her til slut Line Sandlykke Pedersen og Rikke Maria Rytter Maegaard give en status på deres arbejde, lyder det:
 
- Vi er kommet godt fra start og har sat en retning. Vi har igennem det sidste års tid oplevet, hvor enormt givtigt og værdifuldt det er for alle parter, når vi samler personale fra hospitaler og primærsektor. Den vidensdeling og forståelse for hinandens arbejdsgange er så vigtig. Det er måden, vi bliver bedre sammen og styrker samarbejdet på tværs.
 
- Og vores vision for enheden er jo netop at styrke samarbejdet på tværs af hospitalsafdelinger og sektorer med fokus på at øge specialiseret viden og kompetencer, så pleje og behandling bliver udført med samme høje kvalitet, uanset hvor patienten er.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor