Stort fald i brug af antibiotika på plejecentre efter samarbejde mellem hospital og kommune

​Danske ældre på plejecentre er blandt de grupper i Europa, der får mest antibiotika. Men i et projekt, hvor eksperter fra Herlev og Gentofte Hospital rykkede ud og underviste personalet på kommunale plejecentre, er det lykkedes at nedbringe antibiotikaforbruget markant, viser nye resultater.

Vent...

Samarbejdet blev etableret i 2017 og indebar at tre eksperter fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på hospitalet etablerede et to-timers undervisningsseminar på syv plejecentre i Gentofte og Frederikssund kommuner. Her blev plejepersonalet undervist i infektioner, smittespredning og antibiotika med det formål at nedbringe antibiotikaforbruget og forebygge urinvejsinfektioner.

I alt deltog knap 500 sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere og effekten, der nu er gjort op, er imponerende:

Samtidig med at plejepersonalets viden steg, så blev antallet af antibiotikaordinationer for urinvejsinfektioner næsten halveret.

 

Overraskende gode resultater

-  "Selvom vi vidste, der var et potentiale for at kunne reducere antibiotikaforbruget, så er resultaterne overraskende gode", siger projektleder Jette Nygaard Jensen fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Hun henviser til udenlandske studier, som har vist, at netop en øget viden hos plejepersonalet kan fremme rationel brug af antibiotika og reducere forekomsten af urinvejsinfektioner blandt ældre.

 

- "Plejepersonalets rolle er større end de måske selv er klar over. De er de allerførste til at observere symptomerne hos en borger og derfor spiller deres viden om urinvejssymptomer og antibiotika i den henseende en stor rolle. Der har vi kunnet tilføje yderligere lag med vores ekspertviden", forklarer Jette Nygaard Jensen.

 

Afdelingen stillede til hvert seminar med en klinisk mikrobiolog, en hygiejnesygeplejerske og en ac-medarbejder, som kunne klæde plejepersonalet på med ekspertviden, fortæller Jette Nygaard Jensen, der fremhæver metoden med at lade hospitalet rykke ud på plejecentrene.

 

- "Det er nemmere, at tre ansatte her fra hospitalet rykker ud end at organisere at medarbejderne skulle komme til os. Derudover, så gav det os som hospital noget at møde personalet ude i deres omgivelser. Vi kunne bedre fornemme dem og deres arbejdsliv og vi fik i det hel taget en bedre fornemmelse af, hvad hvordan arbejdslivet er på et plejecenter", forklarer hun. 

Begejstring på plejecentrene

Og på plejecentrene i Frederikssund og Gentofte er man glad for undervisningen, der er fulgt op af en række lokale initiativer.

- "Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Forskningsenheden, hvor vi især har været glade for de konstruktive dialoger og diskussioner. Sideløbende har vi på alle vore plejecentre arbejdet med at højne de generelle infektionshygiejniske forholdsregler, som der blev undervist i. Efter projektets afslutning har et plejecenter formået helt at slutte med forebyggende antibiotisk behandling", siger hygiejnesygeplejerske i Frederikssund Kommune, Anita Schlippe Rasmussen.

- "Det har været et fantastisk godt samarbejde med hospitalet, og det er mit indtryk, at begge parter har lært noget i dette forløb. Generelt set oplevede personalet det meget positivt, at eksperterne kom ud til dem og delte ud af deres viden. Vi har fra vores side lagt et stort arbejde i forberedelsesdelen, og efterfølgende ligger der også et stort arbejde i at implementere og vedligeholde de gode resultater. Lige nu rider vi på begejstringens bølge", siger hygiejnesygeplejerske i Gentofte Kommune, Bettina Slott.


Erfaringerne fra plejecentrene har affødt et nyt projekt, der lige nu afprøves i Gladsaxe og Rudersdal kommuner, hvor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i samarbejde med personalet, udvikler og tester forebyggelsesmodeller mod urinvejsinfektioner. 


FAKTA

Halvdelen af al antibiotika til ældre i Danmark gives for urinvejsinfektioner, og undersøgelser har vist, at mange ældre borgere bliver behandlet unødvendigt med antibiotika i forbindelse med mistanke om urinvejsinfektion.

Effekten af antibiotika er ofte begrænset, og giver i stedet de ældre borgere bivirkninger i form af svækket immunforsvar, ændret tarmflora og større modtagelighed overfor andre infektioner. Desuden giver unødvendig brug af antibiotika større risiko for resistensudvikling.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor